Browsing: Najlepsze Wydarzenie Zimy 2015/2016

Do 15 kwietnia 2016 roku można zgłaszać projekty do drugiej edycji konkursu Brief for Poland, poświęconej wydarzeniom zimowym. Szanse na zwycięstwo mają ciekawe imprezy, które wpływają na pozytywne postrzeganie danego miasta, wzmacniają jego wizerunek oraz przyczyniają się do budowania marki miejsca.

Link to Poland jest patronem medialnym konkursu.