Browsing: poetka

Nagroda im. Adama Włodka została ustanowiona na mocy testamentu pozostawionego przez Wisławę Szymborską i stanowi formę stypendium na napisanie książki o charakterze literackim, literaturoznawczym lub przygotowanie przekładu. W czwartej edycji przyznano ją dwóm pisarkom: poetce Natalii Malek oraz prozaiczce Aleksandrze Zielińskiej.