Browsing: Polonia Sport

W dniach od 11 do 13 września br. Stowarzyszenie „Światowe Igrzyska Polonijne  – Polonia Austria” wraz  z partnerami organizuje „Bieg upamiętniający 332. rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej i przemarsz wojsk polskich pod Wiedeń”.  Przedmiotem realizowanego przedsięwzięcia jest uhonorowanie 332. rocznicy „Wiktorii Wiedeńskiej” oraz zwrócenie uwagi na ogromny trud ludzki jaki wiązał się z przemarszem wojsk polskich pod Wiedeń.

Bieg odbywa się pod patronatem medialnym Link to Poland.

Polonia Sport to serwis informacyjny dotyczący imprez sportowych organizowanych przez a także przy współpracy ośrodków polonijnych na całym świecie. Serwis ten opiera się na drukowanym biuletynie “Polonia Sport” oraz stronie internetowej www.poloniasport.com.