Browsing: Polonii

Nagroda „Polonijny Produkt Roku” to nowa inicjatywa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, która wpisuje się w program współpracy i wspierania Polonii. Nagroda adresowana do Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających za granicą służyć ma nie tylko popularyzacji działalności biznesowo-gospodarczej Polonii i Polaków osiadłych w innych krajach, ale również sprzyjać wykorzystywaniu w naszym kraju wiedzy, osiągnięć i doświadczenia przedsiębiorców pochodzących z Polski.