Browsing: Silent Twins

Ruch #metoo, rosnące znaczenie feminizmu, walka z ubóstwem menstruacyjnym, siostrzeństwo, ciałopozytywność i inne sprzyjające budowaniu (samo)akceptacji oraz stawianiu granic postawy. O dziewczynach jest głośno, bo one same coraz częściej i coraz odważniej robią hałas! Nie zabraknie tych tematów również na Mastercard OFF Camera 2024.