Browsing: WAIPA

Już po raz trzeci Polska gościła World Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA). Podczas tygodniowej wizyty studyjnej, przedstawiciele tej pozarządowej organizacji zrzeszającej 173 agencje inwestycyjne na świecie sprawdzali, jak zachęty biznesowe przekładają się na napływ inwestorów do Polski.