Browsing: Wisława Szymborska

Nagroda im. Adama Włodka została ustanowiona na mocy testamentu pozostawionego przez Wisławę Szymborską i stanowi formę stypendium na napisanie książki o charakterze literackim, literaturoznawczym lub przygotowanie przekładu. W czwartej edycji przyznano ją dwóm pisarkom: poetce Natalii Malek oraz prozaiczce Aleksandrze Zielińskiej. 

W tym roku mija 20. rocznica przyznania Wisławie Szymborskiej literackiej Nagrody Nobla z tej okazji zostały wydane dwie książki poświęcone poetce – „Nic zwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej” Michała Rusinka i „Wisława Szymborska. Życie w obrazkach” autorstwa włoskiej rysowniczki Alice Milani.