Polityka prywatności

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Link to Poland sp. z o.o. („Spółka”) administrator serwisu informacyjno-publicystycznego przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników Portalu oraz bezpieczeństwa przetwarzania i wykorzystywania ich danych osobowych.

§ 1

Rejestracja

  1. Rejestracja na Portalu nie jest obowiązkowa.
  2. Rejestracja przez Użytkowników daje możliwość pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez Portal, w tym do udziału w zespołach dyskusyjnych, przeglądaniu archiwum Portalu oraz do korzystania z innych usług oferowanych drogą elektroniczną na stronach internetowych Portalu.
  3. Podstawą rejestracji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego. W formularzu rejestracyjnym należy podać dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko Użytkownika, adres email oraz wykorzystywane przez niego login i hasło, które zostaną wysłane na skrzynkę e-mail. Formularz rejestracyjny zawiera również inne pozycje, których wypełnienie przez Użytkownika jest dobrowolne i ma na celu ułatwienie wzajemnej komunikacji między Portalem, a Użytkownikiem.

§ 2

Dane osobowe Użytkowników

1. Zbieranie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników Portalu zawarte w formularzach rejestracyjnych, jak również inne dane gromadzone automatycznie przetwarzane są z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm. – „ustawa o ochronie danych osobowych”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.). Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do danych dotyczących jego osoby oraz prawo do ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Dane zgromadzone automatycznie nie mogą być zmieniane, ani też usunięte.

2. Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu jest Spółka. Administrator danych posiada uprawnienia na mocy art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych do powierzenia tych danych, w drodze umowy, innym podmiotom. Dane osobowe Użytkowników zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Spółkę wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych na Portalu i w celach wskazanych w formularzu rejestracyjnym. Informacje o Użytkownikach Portalu mogą być przetwarzane, za ich zgodą, w prawnie usprawiedliwionych celach Spółki m.in. wysyłanie materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowanie produktów, badania rynku i opinii publicznej.

3. Gromadzenie i przekazywanie informacji pozyskiwanych automatycznie

Spółka przechowuje informacje pozyskiwane automatycznie. Dotyczy adresów IP Użytkowników wchodzących na strony internetowe Portalu oraz korzystających z jego usług. Informacje o IP Użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym Organom Państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń Organów Państwa.

4. Przekazywanie informacji o użytkownikach Portalu

Spółka, jako administrator Portalu, nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych Użytkownika Portalu innym osobom lub instytucjom bez zgody Użytkownika. Przetwarzane przez Spółkę dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione kompetentnym Organom Państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń Organów Państwa.

§ 3

Polityka w zakresie plików „cookies”

  1. Stosowanie „cookies”

Pliki cookies (pliki tekstowe zapisywane i przetrzymywane na dysku komputera Użytkowników) stosowane są jedynie w celu dostarczania Spółce danych statystycznych o stanie przepływu Użytkowników i używaniu przez nich stron internetowych. Proces ten wyklucza pozyskiwanie jakichkolwiek informacji o Użytkownikach Portalu.

  1. Wyłączenie mechanizmu cookies przez użytkownika

Użytkownik może zaprzestać umieszczania w jego komputerze plików cookies i w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z Portalu.

  1. Wyłączenie odpowiedzialności w zakresie mechanizmu cookies

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie mechanizmu cookies na innych niż strony Portalu stronach internetowych dostępnych dla Użytkowników za pośrednictwem linków umieszczonych na stronach Portalu.

§ 4

Zmiany w polityce prywatności

W przypadku zmian polityki prywatności, wszelkie modyfikacje powyższych zasad zostaną przekazane na stronach internetowych Portalu. Portal Linktopoland.com zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności oraz możliwość edycji i usuwania wpisów oraz blokowania Użytkowników naruszających regulamin serwisu.

§ 5

Kontakt

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Portalu mogą zgłaszać na adres e-mail: office [at] linktopoland.com