Nauka

11 wspaniałych, czyli Młodzi Liderzy Innowacji

W czwartek, 10 grudnia 2015 r. w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie 11 polskich naukowców zostanie wyróżnionych tytułem VIPI – Very Important Polish Innovator. Wręczenie wyróżnień odbędzie się podczas konferencji „Nauka – innowacyjność – promocja. Wyzwania dla nauki w budowaniu konkurencyjnej gospodarki” organizowanej w ramach projektu „Młodzi Liderzy Innowacji” przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego.

Dodaj komentarz

VIPI, Very Important Polish Innovator to 11 młodych polskich naukowców, którzy z sukcesami komercjalizują wyniki prowadzonych przez siebie badań naukowych. Grono to zostało wyłonione przez kapitułę, w skład której weszli: prof. Michał Kleiber (PAN, kapituła Konkursu „Teraz Polska”), dr Alicja Adamczak (UP RP), dr Olaf Gajl (OPI) oraz Krzysztof Przybył (Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego).

W gronie VIPI znaleźli się (w kolejności alfabetycznej):

 • Dr inż. Marek Adamowicz,
 • Dr Michał Bieniek,
 • Dr Grzegorz Brona,
 • Dr Iwona Cymerman,
 • Piotr Garstecki,
 • Olga Malinkiewicz,
 • Dr inż. Dawid Nidzworski,
 • Dr Tomasz Skalski,
 • Dr inż. Dominik Spinczyk,
 • Dr inż. Paweł Śliwiński,
 • Dr hab. n. med. Anna Wójcicka.

Podczas konferencji przedstawiony zostanie także raport „Społeczny klimat dla innowacji w Polsce” oraz odbędzie się debata „Wyzwania dla nauki w budowaniu konkurencyjnej gospodarki”, w której udział wezmą:

 • Przemysław Andrzejak (Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego),
 • dr Grzegorz Brona (Creotech Instruments SA),
 • dr Daria Gołębiowska-Tataj (Tataj Innovation),
 • Michał Kaczmarski (InnPoland.pl),
 • Natalia Osica (Science PR)
 • Henryk Skarżyński (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu).

Program KonferencjiW trakcie wydarzenia odbędzie się także dyskusja „Nauka polska naprzeciw Młodym Liderom  Innowacji” z udziałem prof. Wiesława L. Nowińskiego (Polska Dolina Krzemowa), dr Alicji Adamczak (Urząd Patentowy RP) oraz prof. Michała Kleibera (PAN, Kapituła „Teraz Polska”).

 

„Młodzi Liderzy Innowacji” to społeczny projekt badawczy realizowany przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, propagujący postawy innowacyjne, kreujący pozytywny klimat społeczny wokół relacji nauka – biznes oraz promujący kreatywność młodych naukowców.

W trakcie realizacji projektu przeprowadzono wywiady z ekspertami, uznanymi osobistościami świata nauki, w których szukano odpowiedzi na pytania o związek społeczny wizerunek innowatora z poziomem innowacyjności Polski, rolę edukacji w procesie kształtowania postaw innowacyjnych oraz rolę mediów w budowie etosu innowatora.

 

Partnerami projektu są: Fundacja PGNIG SA im. Ignacego Łukasiewicza, PARP oraz Innpoland.pl.

Patronat honorowy objęli: NCBiR, PAN, AMU PAN, MNiSW, MG oraz MIR

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza znajdującego się na stronie: Młodzi Liderzy Innowacji

 

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

teraz-polska-logo

Poleć innym