Dyplomacja

6. edycja wykładu im. Profesora Bronisława Geremka

Kolejny Wykład im. Prof. Bronisława Geremka pt. „Europa. Czy jesteśmy w punkcie zwrotnym?” odbył się 18 listopada w Auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Wygłosił go były Premier RP Włodzimierz Cimoszewicz.

Dodaj komentarz

Cykl wykładów został zainicjowany w 2009 roku przez Polskę i Holandię, aby oddać hołd dorobkowi profesora Bronisława Geremka poprzez podkreślenie jego wkładu w budowę relacji polsko-holenderskich oraz promowanie idei integracji europejskiej. Porozumienie w tej sprawie zakłada, że wykład odbywa się naprzemiennie w Holandii i w Polsce, a partnerami obu Ministerstw Spraw Zagranicznych (MSZ) są odpowiednio: Uniwersytet w Utrechcie i Uniwersytet Warszawski.

Do tej pory prelegentami wykładów były wybitne osobistości ze strony holenderskiej jak: były Minister Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów Bernard Bot (2010 r.) – były Minister Spraw Zagranicznych Holandii, były premier Wim Kok (2012 r.) i poprzedni Sekretarz Generalny NATO Jaap de Hoop Scheffer (2014 r.), natomiast ze strony polskiej: prof. Karol Modzelewski (2011 r.) i Minister Adam Daniel Rotfeld (2013 r.).

Delegacji polskiej obecnej na Wykładzie przewodniczył Podsekretarz Stanu w MSZ Konrad Pawlik, a ze strony holenderskiej Dyrektor Generalny ds. Europejskich MSZ Królestwa Niderlandów, Robert de Groot. W wykładzie wzięli również udział rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Marcin Pałys oraz przedstawiciel Uniwersytetu w Utrechcie, prof. Duco Hellema. Na wykład przybyli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, świata nauki, mediów, politycy i studenci.

Odnosząc się do ostatnich wydarzeń, tegoroczny wykładowca były Premier RP Włodzimierz Cimoszewicz powiedział: „…wspólnota europejska wielokrotnie w przeszłości znajdowała się w trudnym położeniu i zawsze, jak dotąd, umiała sobie z tym poradzić…”.

Wykład poprzedziły konsultacje polityczne z udziałem Podsekretarza Stanu w MSZ Konrada Pawlika i Dyrektora Generalnego ds. Europejskich w MSZ Królestwa Niderlandów Roberta de Groota. Holandia jest bliskim partnerem Polski, zarówno w UE jak i w NATO. Wspólne podejście do wielu kwestii znajduje odzwierciedlenie w wysokiej dynamice spotkań dwustronnych na różnych szczeblach, czego potwierdzeniem są m.in. dzisiejsze spotkanie – powiedział wiceszef polskiej dyplomacji.

Spotkanie potwierdza dobre relacje Polski z Holandią oraz wolę zintensyfikowania współpracy w ramach Prezydencji holenderskiej w Radzie UE w I połowie 2016 r. Tematem rozmów były m.in. przyszłość UE i unijne reformy gospodarcze, kryzys migracyjny i przygotowania do Szczytu NATO w Warszawie, a także rozwój kontaktów dwustronnych we wszystkich dziedzinach.

Oba wydarzenia wpisują się w ramy szerokiej  współpracy polsko – holenderskiej, której jednym z elementów jest Konferencja Utrechcka.  Jest to trwały mechanizm corocznych konsultacji dwustronnych, który służy pogłębianiu współpracy obu krajów w zakresie polityk unijnych.

 

Źródło: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze

Fotografia © Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze /MSZ

Poleć innym