Studenci

68. Światowy Kongres AIESEC odbędzie się w Polsce w 2016 roku

AIESEC jest to największa międzynarodowa organizacja studencka, istniejąca od 1948 roku i działająca przy ponad 2400 uniwersytetach w 126 państwach i terytoriach świata. Od początku jej istnienia co roku organizowany jest Światowy Kongres AIESEC.

Kongres odbywa się pod patronatem medialnym Link to Poland.

Dodaj komentarz

Światowy Kongres AIESEC jest to wydarzenie, podczas którego wyznacza się dalszy kierunek rozwoju organizacji, aby skutecznie realizować wizję, z którą jesteśmy związani od 1949 roku: „Pokój oraz pełne wykorzystanie potencjału ludzkiego”. Kongres odbywa się co roku w innym kraju, a w Polsce miał miejsce już dwukrotnie: w 1996r. oraz w 2006r.

W 2016 roku Światowy Kongres zawita do Polski po raz trzeci. AIESEC Polska ubiegał się o jego organizację od jesieni 2014 roku. Organizacja tej imprezy przypadła Polsce na mocy decyzji przedstawicieli AIESEC International oraz komitetów krajowych AIESEC na Walnym Zgromadzeniu. W uzyskaniu pozytywnej oceny polskiej kandydatury pomogła sprawna organizacja Konferencji EuroXpro w roku 2014, wysokie wyniki dotychczasowej pracy AIESEC Polska w zakresie międzynarodowej wymiany młodzieży, a także pozytywne oceny poprzednich Kongresów goszczonych przez Polskę.

Poprzez ponowne zaproszenie Kongresu do naszego kraju chcemy dać przedstawicielom polskiej młodzieży możliwość zabrania głosu przed kolegami z całego świata, pokazać tym ostatnim polskie dziedzictwo oraz potencjał naszego kraju, ale też zgromadzić w jednym miejscu przedstawicieli różnych pokoleń, środowisk i kultur oraz zainspirować ich do wspólnego działania. Efektem Kongresu ma być wzmocnienie współpracy między sektorami: rządowym, biznesowym oraz pozarządowym, a także przyczynienie się do wypracowania innowacyjnych rozwiązań obejmujących zakres jego tematów przewodnich: przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój oraz różnorodność. Organizując Kongres w Polsce chcemy sprawić, że rodacy umocnią swoją dumę z bycia Polakiem oraz potwierdzą naszą otwartość na różnorodność świata. Zarazem liczymy, że wzmocni on w oczach obcokrajowców wizerunek Polski jako kraju innowacji i wyjątkowego dziedzictwa kulturowego.

Światowy Kongres AIESEC odbędzie się w Polsce w dniach 14-23 sierpnia 2016 roku z udziałem ponad 1000 młodych ludzi z 126 krajów. Jako zgromadzenie przedstawicieli młodzieży, liderów opinii, przedsiębiorców oraz pionierów globalnego biznesu, będzie stanowił platformę dialogu, umożliwiając dyskusję oraz wypracowanie nowych rozwiązań dla podniesionych przez młodych ludzi problemów z zakresu tematów przewodnich Kongresu.

W trakcie Światowego Kongresu AIESEC odbędą się wydarzenia towarzyszące. Ceremonia Otwarcia zapewni podniosłe otwarcie Kongresu, Globalna Wioska pozwoli na podróż kulturalną dookoła świata w jeden wieczór, Polski Wieczór dodatkowo zachęci do poznawania dorobku oraz bogatej kultury naszego kraju, Global Youth Speak Forum będzie okazją do udziału w cyklu konferencji biznesowych, a Gala Nagród wyłoni najefektywniejsze w wymianie międzynarodowej komitety krajowe AIESEC.

Szczegółowe informacje na temat Światowego Kongresu AIESEC: International Congress | FB

Bezpośredni kontakt drogą mailową z Jakubem Orłowskim, wiceprzewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Światowego Kongresu AIESEC jakub.orlowski@aiesec.net.

Przedsiębiorców zainteresowanych współpracą partnerską przy Kongresie zapraszamy do kontaktu z Adrianem Dykty, Wiceprzewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Światowy Kongres AIESEC ds. Rozwoju Biznesu – adrian.dykty@aiesec.net

Zobacz również: Prezentacja Kongresu

Źródło: AIESEC

COVER aiesec

Poleć innym