Śladami Polaków

Akcja przyjmowania pamiątek PCK: Pomóż poskładać naszą historię

Trwa społeczna akcja przyjmowania pamiątek historycznych pod hasłem „Pomóż poskładać naszą historię”, organizowana przez Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Celem jest pozyskanie muzealiów do nowo tworzonej Stałej Wystawy Historycznej z okazji 100-lecia istnienia organizacji, przypadającego na rok 2019.

Dodaj komentarz

Trwa społeczna akcja przyjmowania pamiątek historycznych pod hasłem „Pomóż poskładać naszą historię”, organizowana przez Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Celem jest pozyskanie muzealiów do nowo tworzonej Stałej Wystawy Historycznej z okazji 100-lecia istnienia organizacji, przypadającego na rok 2019.

– Czekamy na najrozmaitsze obiekty o wartościach historycznych, także związane z osobistymi losami darczyńców i ich rodzin. Szczególne znaczenie mają dla nas wspomnienia związane z historią Polskiego Czerwonego Krzyża. Zainteresowani jesteśmy również przedmiotami codziennego użytku, fotografiami, pocztówkami, dokumentami, listami i pamiętnikami, prasą – a także elementami ubioru i wyposażenia medycznego, zabytkowymi urządzeniami, wyrobami rzemieślniczymi i artystycznymi świadczącymi o historii PCK – mówi Mieczysław Kurek, prezes Małopolskiego Oddziału PCK.

Obecnie w inwentarzu muzealnym dużą część darowizn stanowią różnego rodzaju archiwalia i dokumenty: rękopisy, pisma urzędowe, dyplomy, legitymacje, broszury czy zaświadczenia oraz książki, prasa. Wśród otrzymanych pamiątek znalazły się między innymi przypinki założyciela PCK – księcia Pawła Sapiehy wraz z albumem fotografii czy też rysunek/obraz „Sybir 19 III 1943 r.” z odręcznie podpisanymi dziećmi wywiezionymi do tak zwanych ochronek. Niezwykle ważną część stanowią również archiwalne kroniki z lat 1916-1918 przedstawiające działalność organizacji przed jej oficjalnym założeniem.

Stała Wystawa Historyczna będzie się mieściła przy ul. Studenckiej 19. To tutaj od ośmiu dekad ma swoją siedzibę krakowski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża, który podczas wojny organizował m.in. działalność harcerskiej poczty czerwonokrzyskiej, to w nim – według przekazów – może znajdować się skrzynia z pamiątkami katyńskimi pochodzącymi z tak zwanego archiwum Robla.

– Historia kamienicy przy ulicy Studenckiej 19 pokazuje szlachetne postawy ludzi, wspaniały styl architektoniczny, kryje też tajemnicę, którą być może uda się kiedyś odsłonić. Z tego powodu uważamy, że jest to najlepsze miejsce do otwarcia Stałej Wystawy Historycznej. Jeśli pragniecie Państwo, by Wasze zbiory, pamiątki rodzinne nie uległy zniszczeniu lub zapomnieniu, prosimy o przekazanie ich do naszego Oddziału – mówi Małgorzata Pyka, dyrektor Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK.

Otrzymane pamiątki wejdą w skład kolekcji Stałej Wystawy Historycznej. Wszystkie dary zostaną należycie zabezpieczone z myślą o badaczach przeszłości i przyszłych wystawach czasowych. Osoby zainteresowane pocztowym przekazaniem pamiątek mogą zgłaszać się telefonicznie bądź mailowo.

 

Szczegółowe informaje: PCK | 100-lecie PCK

 

Poleć innym