Ośrodki i centra naukowe

Anglojęzyczna wersja „Przeglądu Zachodniego”

Zapraszamy do lektury anglojęzycznego numeru Przeglądu Zachodniego: The New World Order.

Dodaj komentarz

Tematem drugiego numeru anglojęzycznego 2013, II jest nowy układ sił w świecie i rozpad dotychczasowego porządku rzeczy. W ostatnich latach zmieniły się wyznaczniki potęgi i dominacji i dotychczasowe standardy w różnych dziedzinach życia.

W tomie znalazły się materiały m.in. na temat światowego przywództwa USA i relacji transatlantyckich, zmagań o strefy spływów między USA a Rosją, prób rekonstrukcji pozycji mocarstwowej Rosji czy nowej roli Chin, stosunku Niemców wobec terroryzmu z zewnątrz, a także rozpadu Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii. Szczególnie aktualne wydają się teksty o międzynarodowym i geopolitycznym statusie Ukrainy i wyborczych protestach na Ukrainie w 2004 r. Autorzy próbowali odpowiedzieć na pytania: jak zmienia się układ sił w świecie i co o nim decyduje, jak w nowej konstelacji odnajdzie się Europa i Unia Europejska i jakie miejsce w świecie zróżnicowanych potęg może zająć RFN.

Stworzenie anglojęzycznej wersji „Przeglądu  Zachodniego” zostało sfinansowane dzięki grantowi z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach  programu „Index Plus”.

W numerze m.in.:

 • Janusz T. Hryniewicz, US Global Leadership and the Place of Eastern Europe
 • Jadwiga Kiwerska, The United States in the World of Diversified Powers
 • Paulina Matera, Transatlantic Relations during the Presidency of Barack Obama (…)
 • Katarzyna Klatka-Urbaniak, The US and Russia in the 21st Century: the Great Game of Influence
 • Aleksandra Łopińska, China in the 21st Century: Regional or Global Power?
 • Radosław Grodzki, Russia at the Turn of the 21st Century: Reconstruction of Power
 • Jakub Koralewski, International and Geopolitical Status of Ukraine
 • Myroslav Kashchuk, Electoral Protests in Ukraine in 2004
 • Maria Tomczak, Germany and External Terrorism
 • Karolina Kawczyńska, Disintegration of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia
 • Miron Lakomy, Cyber Threats at the Beginning of the 21st Century
 • Marek Rewizorski, From G7 to L20: Global Governance Evolution
 • Tomasz Budnikowski, Labour Markets of Highly Developed Countries at the Beginning of the 21st Cent

Pełna wersja numeru jest dostępna na stronie Przeglądu Zachodniego (PDF).

Szczegółowe informacje: Instytut Zachodni 

Poleć innym