Polacy za granicą

Atlas polskiej obecności za granicą

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało publikację: „Atlas polskiej obecności za granicą”. Poprzez mapy i krótkie teksty oraz zbiorcze informacje, prezentuje ona obecność naszej emigracji na świecie.

Dodaj komentarz

Polska ma w porównaniu do liczby ludności ją zamieszkującej, jedną z największych diaspor w skali globalnej. Na wszystkich kontynentach zamieszkuje, wedle różnych szacunków, 18 do 20 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia. Publikacja „Atlasu polskiej obecności za granicą” jest częścią podjętego przez resort spraw zagranicznych wysiłku zgromadzenia całościowej informacji na temat społeczności polskich i polonijnych za granicą. Szczegółowo opisane są tam nasze skupiska w 33 krajach, gdzie obecność Polaków i osób polskiego pochodzenia jest najtrwalsza i najbardziej znacząca.

Kliknij na ten link i  oberzyj atlas.

 

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ilustracja © Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

Poleć innym