Inwestycje

Atrakcyjność inwestycyjna województw

W siedzibie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych zaprezentowano kolejną edycję raportu nt. atrakcyjności inwestycyjnej województw. Mazowsze nadal najlepsze, ale pozostałe województwa zmniejszają dystans do lidera.

Dodaj komentarz

– Jednym z najważniejszych wniosków raportu jest także zaobserwowany wzrost atrakcyjności obszarów wiejskich. Wykorzystały one ostatnie 3 lata bardzo dobrze. Jestem przekonana, że następne trzy lata będą równie owocne– zaznaczyła prof. Hanna Godlewska.

Nie można jednak pozostać obojętnym na fakt, że w większości wypadków to właśnie przynależność do Specjalnej Strefy Ekonomicznej warunkuje atrakcyjność i powodzenie inwestycyjne wielu miast w Polsce. To tzw. lokomotywy rozwoju – duże miasta należące do Specjalnej Strefy Ekonomicznej najbardziej wypływają na rozwój inwestycji w konkretnych regionach, to tam warunki do otworzenia nowego biznesu są najdogodniejsze (pomoc publiczna, niższy podatek od osób fizycznych).

W ostatnim czasie znacząco podniosła się atrakcyjność inwestycyjna województwa lubuskiego i podkarpackiego, co związane jest z sukcesami restrukturyzacyjnymi, poniesieniem nakładów na infrastrukturę, a w przypadku Podkarpacia także rozwojem sektora lotniczego. Wzrosła także atrakcyjność inwestycyjna województw zachodnich. Nie bez znaczenia pozostaje tu sąsiedztwo Niemiec.

Raport został opracowany na zlecenie Polskej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych przez Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych. Jest to pierwsze tego typu opracowanie, które badaniem obejmuje zarówno województwa, jak i lokalne społeczności (gminy i powiaty).

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Fotografia © PAIiIZ

Poleć innym