Autor: Black Pearls

Black Pearls VC jest w tej chwili największym funduszem kapitałowym w Polsce północnej. Zespół specjalizuje się w zarządzaniu kapitałem poprzez inwestycje w przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju. Prowadzi również działalność doradczą wspierając wiedzą i doświadczeniem przedsiębiorstwa na każdym etapie rozwoju, administrację publiczną oraz sektor nauki. Zapewnia potencjał na szybki, międzynarodowy wzrost, kapitał prywatny oraz niezbędne know-how. O skuteczności firmy świadczą jej wyniki – dotychczas pozyskała w sumie 170 000 000 PLN dofinansowań dla swoich klientów. Działalność: 1. Zarządzanie funduszami kapitałowymi. 2. Doradztwo, pozyskiwanie kapitału na rozwój. 3. Komercjalizacja wyników prac B+R. Więcej informacji: www.blackpearls.vc Social media: @BlackPearlsVC

Trójmiejskie środowisko startupowe jest ważnym i szybko rozwijającym się ekosystemem. Mimo to, wciąż niewiele zostało o nim powiedziane w mediach krajowych oraz zagranicznych. Tymczasem Trójmiasto, to wyjątkowo atrakcyjne miejsce z niezwykłym potencjałem inwestycyjnym, w szczególności w kontekście: nowych technologii oraz B+R (Badania i Rozwój).

Read More