Autor: Emilia Dębska

Emilia jest specjalistą od spraw marketingu i komunikacji. Mieszka w Hiszpanii od 2005 roku. Posiada magisterium z Międzynarodowej Współpracy do Spraw Rozwoju, a sprawy emigracji były jednym z głównych obszarów jej studiów. Emilia angażuje się w sprawy emigracji polskiej w Madrycie, szczególnie w kwestii edukacji i propagowania polskiej kultury wśród Hiszpanów.

Imigracja Polaków w Hiszpanii jest zjawiskiem szczególnym. Z jednej strony Polacy są jedną z najbardziej zintegrowanych pod wzgledem językowym, kulturowym i zawodowym grup narodowościowych zamieszkałych w Hiszpanii, a z drugiej są niezwykle zdeterminowani, aby kultywować własną tradycję i kulturę.

Read More