Autor: Dobek Pater

Dobek opuścił Polskę na stałę w 1982 roku w wieku lat dwunastu. Po dwuletnim pobycie w Stanach Zjednoczonych rodzina osiedliła się w RPA w 1984 roku. W latach 1986 – 1996 Dobek przebywał w Stanach Zjednoczonych i Niemczech (2 lata), przede wszystkim studiując. Do RPA powrócił na stałe w 1996 roku w okresie, gdy wielu białych mieszkańców kraju przygotowywało się do „ucieczki”. Od tej pory zamieszkuje w Johannesburgu, mieście powstałym na żyle złota, łączącym elementy nowoczesności krajów rozwiniętych i typowych miast afrykańskich. Johannesburg jest dynamicznym mikrokozmem postępu i tradycji, pozwalającym Dobkowi na realizowanie swoich zainteresowań i obcowania na codzień z Afryką. Południową Afrykę Dobek uznaje za swój dom i jeden z najpiękniejszych zakątków świata, pełen różnorodności tak geograficznej jak i etnicznej oraz kulturowej. Zawodowo zajmuje się analizą i doradztwem z zakresu rynków telekomunikacyjnych krajów afrykańskich, w zawiązku z czym regularnie podróżuje po krajach Afryki subsaharyjskiej. Po Afryce tuła się również ze względu na swoją pasję, najlepiej czując się w buszu lub na stokach górskich. Fascynuje go m.in. pionierska przeszłość tego kontynentu i pierwsze spotkania białych podróżników z rdzenną ludnością. W osobistych spotkaniach ciągle odkrywa nowe oblicza Afryki.