Autor: Dorota Fischer

Dorota Fischer- pochodzi z Warszawy. Z wykształcenia agrochemik. Współpracownik Radia Polonia Sport i Radia PoloNews. W wolnym czasie chętnie fotografuje, uprawia yogę i jeździ na rowerze i rolkach. Od roku 1990 mieszka w Austrii niedaleko Salzburga, ale często odwiedza Wiedeń, od którego zaczęła się jej „austriacka przygoda”. Wspiera projekty Polonii Sport realizowane w Polsce i Austrii, głównie biegi charytatywne. Chętnie słucha jazzu, muzyki klasycznej i operowej.

Ossiach. Niewielka mieścina w pobliżu Villach w Karyntii. O historii tej miejscowości opowiada stojący nad Ossiacher See klasztor Benedyktynów. A gdzie historia, tam i legendy. Ten przekaz, do dziś żywy w Ossiach (uczą się o tym dzieciaki w szkole) dotyczy domniemanego grobu polskiego króla z dynastii Piastów, Bolesława II Szczodrego (Śmiałego).

Read More