Autor: Wspólnota Polaków w Górnej Austrii

Wspólnota Polaków w Górnej Austrii powstała z inicjatywy pana Juliana Gaborka, obecny Prezes „Wspólnoty”. Głównym jej celem jest podtrzymywanie związków Polaków mieszkających w Górnej Austrii z Ojczyzną, a pragnieniem, aby „Wspólnota” tętniła życiem polonijnym. Bogaty program obejmuje wspólne spotkania, które są okazją do przybliżenia polskiej historii, sztuki, literatury i muzyki. www.poloniaoberoesterreich.com