Autor: Barbara Kalczyńska

Barbara - kocha malować, pisać, fotografować – TWORZYĆ i ciągle ma za mało czasu, żeby wszystko zrealizować. Swoją emigrację „za chlebem“ rozpoczęła na początku lat 90-tych wyjazdem do Niemiec, by pod koniec 1997 roku dotrzeć do Austrii i osiąść tu na stałe. Dwa lata temu stworzyła Portal Elipsa.at. Portal dla Polonii – portal dla każdego, na którym są bardzo starannie udokumentowane wydarzenia Polonii w Austrii. Wykonała około 100 filmów – fotoreportaży, Slide Show, które są zamieszczone na YouTube - kanał BaKal.

W tym roku mija 95. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Po ponad 120 latach Polska odzyskiwała niepodległość.

Read More

Piękne rozpoczęcie w Sali Ratuszowej 3 dzielnicy Wiednia, koncertem Orkiestry kameralnej „Camerata Polonia“ pod dyrekcją Marka Kudlickiego oraz występem trzech bardzo utalentowanych muzyków „Das Kleine Wien Trio“ i jeszcze piękniejszym zakończeniem w Votivkirche, koncertem Orkiestry Akademii Beethovenowskiej z Krakowa którą dyrygował Sebastian Perłowski, uważam za sukces tegorocznych Dni Polskich! Oba koncerty wysłuchało kilkaset osób.

Read More