Autor: Kongres Obywatelski

Organizatorem Kongresów Obywatelskich jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Kongres Obywatelski to długofalowy projekt, którego celem jest uczynienie z Polski lepszego miejsca do pracy i życia. Jego organizatorzy i goście chcą czynić to poprzez autorefleksję, spotkania, wymianę dobrej energii i budowanie polskiego RAZEM w duchu wzajemnego szacunku i uznania. Chcą być RAZEM, pomimo tego, że pochodzą z różnych miejscowości i działają w różnych branżach i środowiskach. Mają często odmienne poglądy i reprezentują wszystkie pokolenia. Łączy ich to, że Polska nie jest im obojętna – wspólnie „wyprzedzają przyszłość” i zastanawiają się nad naszym rozwojem.

Kongres Obywatelski obchodzi jubileusz istnienia. Już po raz dziesiąty spotykamy się w Warszawie, by dyskutować o ważnych dla Polski i Polaków sprawach. Formułując hasło X Kongresu Obywatelskiego, chcieliśmy wywołać refleksję i przekonanie, że stać nas – Polaków – na stworzenie jeszcze lepszego społeczeństwa, państwa i gospodarki. A także na to, by oferować Europie i światu idee, produkty i usługi, które są potrzebne i z których możemy być dumni.

Read More