Autor: Konstantin J. Manyakin

Konstantin J Manyakin - absolwent Carleton University (Ottawa, Canada) Masters Graduate - European Studies (EURUS), członek Junior European Federalists, publicysta Le Taurillon. Stażysta Kanadyjsko-Polskiej Izby Gospodarczej. Ekspert w dziedzinie EU, zwłaszcza w kwestii: polityki wewnętrznej, stosunków międzynarodowych, handlu, migracji zarobkowej i integracji społecznej.

Kompleksowa Umowa Gospodarczo-Handlowa (CETA) to umowa o wolnym handlu, która znosi 98% ceł pomiędzy państwami Unii Europejskiej (w tym Polską) a Kanadą. Razem z Kanadyjsko-Polską Izbą Gospodarczą kontynuujemy cykl artykułów przybliżających kwestie dotyczące CETA i możliwości jakie stwarza ona dla polskich przedsiębiorców.

Read More