Autor: Magdalena Wymazała

Magdalena Wymazała – PR & Social Media Manager w 365agencja. Z branżą PR związana od 2007 roku. Zajmowała się w dużej mierze działaniami dla międzynarodowych klientów z sektora IT. Prowadziła działania zarówno po stronie agencji (np. Planet PR, Grupa Adweb, Mamezi Studio), jak i bezpośrednio po stronie klienta (np. Wierzynek, Wawel Service).

Środki pochodzące z budżetów miast nie są wystarczające na pokrycie niezbędnych remontów. Co stanie się z tymi budynkami, jeśli prac nie będzie można współfinansować ze środków uzyskiwanych z ekspozycji reklam tak, jak to miało miejsce do tej pory? Jakie skutki w kwestii renowacji zabytków mogą nieść niedoprecyzowane zapisy ustawy krajobrazowej?

Read More