D. Wojtaszczyk, A. Malczewska

About me

Danuta Wojtaszczyk - redaktor naczelny, Anna Malczewska - zastępca redaktora naczelnego