Autor: Polska Ludoteka Rodzinna

W dniach między 20 września a 20 października 2013 roku, z inicjatywy Prezesa Stowarzyszenia „Polska Ludoteka Rodzinna”, Barbary Czyżewskiej, odbył się w Europie szereg imprez czytelniczych pod wspólnym tytułem „Witamy Panie Julianie” i pod patronatem Fundacji ABC XXI wieku – Cała Polska Czyta Dzieciom, w ramach wspólnych obchodów Roku Juliana Tuwima i kampanii Cała Polonia Czyta Dzieciom.

Read More