Autor: Polska Szkoła w Dundalk

Polska Szkoła w Dundalk powstała w marcu 2012 roku pod patronatem Polish Parents Association oraz Szkoły SEN w Dublinie jako inicjatywa nauczycieli, a przede wszystkim rodziców mieszkających w Dundalk i okolicach co.Louth. Zajęcia organizowane są w soboty i stanowią uzupełnienie edukacji irlandzkiej na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Polska Szkoła w Dundlak realizuje program nauczania zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP, z wykorzystaniem rekomendowanych przez MEN podręczników, materiałów oraz nowoczesnych form i metod nauczania.