Autor: Maria Elżbieta Sajenczuk

Maria Elżbieta Sajenczuk jest nauczycielką języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców, autorką programów i publikacji związanych z metodyką nauczania języka polskiego. Jej słuchacze to studenci z krajów afrykańskich, azjatyckich, europejskich i obu Ameryk. Jako lektor gościnny spędziła 10 lat w Azji pracując w Wyższej Szkole Języków Obcych w Hanoi oraz na Wydziale Studiów Slawistycznych Uniwersytetu Delhijskiego w New Delhi. Zajęcia z nauczania języka polskiego i kultury polskiej prowadziła także na uniwersytetach szwedzkich w Uppsali i Sztokholmie. Podróżowała do wielu krajów świata starając się być otwartą na problemy wynikające z życia w innych kulturach i umiejętności integracji z nimi. Obecnie prowadzi własna firme "Polish in Action! Culture & Creative Linguistic Services for Foreigners', a także współpracuje z Instytutem Afrykańskim Posła Johna Godsona będąc jednocześnie jego spoleczną asystentką.

W maju br. czarnoskóry Francuz Joel Cyprien napisał do posła RP Johna Godsona mail, w którym poinformował o swoim projekcie „ Pieszo przez Polskę” („Walking across Poland”). I poprosił o kilka rad, bowiem chciałby pokazać, że Polska nie jest rasistowskim krajem, że ma dobrą i rozumiejącą twarz. Robi to dlatego, że wiele osób we Francji mówiło, że Polska jest rasistowska, a on chciałby, aby Polska miała w Europie i świecie pozytywny rozgłos.

Read More

To piękne kolorowe, zdjęcie Afrykańczyków inspiruje nie tylko do mówienia o ich strojach, ale także do myślenia o ich charakterach, optymizmie, energii, życzliwości, pracowitości i talentach artystycznych. Ta magia kolorów i rozmaitość ras prezentująca się z okazji Dnia Afryki organizowanego przez Instytut Afrykański przyciąga naszą uwagę szczególnie w ponurą, zimową pogodę.

Read More