Autor: Mirosława Stroińska

Mirosława Stroińska na podstawie opracowań i publikacji naukowych wytyczyła, a następnie przemaszerowała etapami, trasę głównego szlaku bursztynowego wiodącego przez Czechy, Polskę, Obwód Kaliningradzki, Austrię i Włochy. Szlak bursztynowy łączył społeczności oddalone od siebie o setki kilometrów. A piesza wyprawa, taką trasą stwarza wiele możliwości, do promowania i umacniania pozytywnego wizerunku Polski.