Autor: Study Fun Poland

Study Fun Poland – projekt promujący studiowanie i życie w Polsce. Zachęca młodych ludzi do rozpoczęcia nauki na polskich uczelniach wyższych. Bezpłatnie pomaga kandydatom na studia w znalezieniu uczelni oraz przejściu przez proces rekrutacyjny. Stale kontaktuje się z 70 uczelniami wyższymi w całym kraju. Studia za granicą to niezapomniane przeżycie. Chcąc przybliżyć zagranicznym studentom życie w Polsce, Study Fun Poland publikuje wywiady z osobami, które zdecydowały się podjąć studia na polskiej uczelni. Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem studiów w Polsce, skontaktuj się z Study Fun Poland: contact@studyfunpoland.com. www.studyfunpoland.com

Gdańskie uczelnie wyższe oferują studentom zarówno z Polski, jak i z zagranicy możliwość zdobycia wykształcenia wyższego oraz rozwoju w środowisku międzynarodowym. Studiowanie to nie tylko przesiadywanie w bibliotece nad książkami. To przede wszystkim możliwość poznania nowych ludzi, sprawdzenia samego siebie i zdobycia życiowego doświadczenia. Młodzi ludzie, decydujący się na studia w Polsce, coraz częściej wybierają ofertę gdańskich uniwersytetów.

Zapoznaj się z wywiadami studentów, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami zdobytymi podczas studiowania w Gdańsku.

Read More

Cykl „Studia w Polsce – moje wspomnienia” prezentuje sylwetki osób, które zdecydowały się na przyjazd do Polski w celach edukacyjnych. Pytamy ich, co nimi kierowało, że wybrali studia właśnie w naszym kraju. Jak Polska uczelnia i system edukacji różni się od tego w ich kraju. Dowiemy się także, co na zawsze pozostanie w ich pamięci. Czy komunikowanie się z Polakami to wyzwanie? Jakimi studentami są według nich Polacy? Co myślą o polskich wykładowcach? Poruszymy także szereg innych kwestii. Dzisiaj Dinara z Kazachstanu.

Read More

Cykl „Studia w Polsce – moje wspomnienia” zaprezentuje sylwetki osób, które zdecydowały się na przyjazd do Polski w celach edukacyjnych. Będziemy ich pytać, co nimi kierowało, że wybrali studia właśnie w naszym kraju. Jak Polska uczelnia i system edukacji różni się od tego w ich kraju. Zapytamy ich także, co na zawsze pozostanie w ich pamięci. Czy komunikowanie się z Polakami to wyzwanie? Jakimi studentami są według nich Polacy? Co myślą o polskich wykładowcach? Poruszymy także szereg innych kwestii. Dzisiaj Darius z Litwy

Read More

Cykl „Studia w Polsce – moje wspomnienia” zaprezentuje sylwetki osób, które zdecydowały się na przyjazd do Polski w celach edukacyjnych. Będziemy ich pytać, co nimi kierowało, że wybrali studia właśnie w naszym kraju. Jak Polska uczelnia i system edukacji różni się od tego w ich kraju. Zapytamy ich także, co na zawsze pozostanie w ich pamięci. Czy komunikowanie się z Polakami to wyzwanie? Jakimi studentami są według nich Polacy? Co myślą o polskich wykładowcach? Poruszymy także szereg innych kwestii. Dzisiaj Gabin z Francji

Read More

Cykl „Studia w Polsce – moje wspomnienia” zaprezentuje sylwetki osób, które zdecydowały się na przyjazd do Polski w celach edukacyjnych. Będziemy ich pytać, co nimi kierowało, że wybrali studia właśnie w naszym kraju. Jak Polska uczelnia i system edukacji różni się od tego w ich kraju. Zapytamy ich także, co na zawsze pozostanie w ich pamięci. Czy komunikowanie się z Polakami to wyzwanie? Jakimi studentami są według nich Polacy? Co myślą o polskich wykładowcach? Poruszymy także szereg innych kwestii. Dzisiaj Cátia z Portugalii.

Read More

Cykl „Studia w Polsce – moje wspomnienia” zaprezentuje sylwetki osób, które zdecydowały się na przyjazd do Polski w celach edukacyjnych. Będziemy ich pytać, co nimi kierowało, że wybrali studia właśnie w naszym kraju. Jak Polska uczelnia i system edukacji różni się od tego w ich kraju. Zapytamy ich także, co na zawsze pozostanie w ich pamięci. Czy komunikowanie się z Polakami to wyzwanie? Jakimi studentami są według nich Polacy? Co myślą o polskich wykładowcach? Poruszymy także szereg innych kwestii. Dzisiaj Susan z USA.

Read More