Inwestycje

Awans Polski w Indeksie Wolności Gospodarczej

Polska zajęła 50. miejsce na świecie wśród 186 krajów uwzględnionych w rocznym raporcie Wolności Gospodarczej. W porównaniu do 2013 roku awansowała o 7. miejsc. Jest to najlepszy wynik w historii rankingu – łącznie otrzymaliśmy 67 punktów.

Dodaj komentarz

Na awans Polski w rankingu wpłynęło niewątpliwie uproszczenie procedur związanych z wydawaniem pozwoleń na budowę oraz łatwość prowadzenia biznesu.

Wśród krajów europejskich Polska zajmuje 23 pozycję. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej najwyższą pozycję zajmują Estonia (4 miejsce w Europie), Niemcy (8 miejsce), Litwa (11 pozycja) oraz Czechy (15 miejsce). Za nami plasują się m.in. Węgrzy, Słowacy oraz Ukraińcy. Na szczycie rankingu Index of Freedom są: Kanada, Hongkong, Singapur, Australia, Nowa Zelandia oraz Szwajcaria.

Raport przyznający Wskaźniki Wolności Gospodarczej (Index of Economic Freedom, IEF) publikowany jest co roku przez The Wall Street Journal i Heritage Foundation.

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Ilustracja © Index of Economic Freedom

Poleć innym