Praca

Bezrobocie młodzieży w Unii Europejskiej

Trudna sytuacja na rynku pracy w UE zmusza organizacje pozarządowe oraz wolontariackie do prowadzenia kampanii i szkoleń wśród młodzieży.

Dodaj komentarz

Bezrobocie wśród młodych osób jest obecnie bardzo poważnym problemem w Unii Europejskiej. 23.5% Europejczyków poniżej 25 roku życia (ok. 7.5 miliona osób) w Unii Europejskiej nie ma pracy. W marcu 2013 najniższe wskaźniki odnotowano w Niemczech i Austrii (w obu 7.6%), Holandii (10.5%), a najwyższe w Grecji (59.1% w styczniu 2013), Hiszpanii (55.9%), Włoszech (38.5%) oraz Portugalii (38.3%). Mimo, że w Polsce od początku kryzysu w strefie euro utrzymuje się wzrost gospodarczy, ciągle jednak borykamy się z problemem bezrobocia wśród młodzieży.

Liderzy UE na spotkaniu Rady Europejskiej 27-28 czerwca w Brukseli poparli kompleksowy plan zwalczania bezrobocia wśród młodzieży. Podczas gdy plany polityczne nabierają kształtu, obserwujemy przykłady działań u podstaw, które mają na celu zwiększenie świadomości i dotyczą bezpośrednio obaw młodych ludzi o swoją przyszłość w tych trudnych czasach.

Kamil Mroz, prowadzi w Brukseli kampanię walki z bezrobociem młodzieży. Jego projekt „Twoja przyszłość w Brukseli” (Your Future in Brussels) realizowany jest przez założoną przez niego organizację wolontariacką JCI THOE. Kampania ma na celu pomoc młodym absolwentom, bezrobotnym profesjonalistom i stażystom poprzez udzielanie im  praktycznych wskazówek na temat pisania CV, informowanie o aktualnej sytuacji na rynku pracy, a przede wszystkim zapewnienie ich, że w tych trudnych czasach nie są sami.

W minionym tygodniu w RadioX Kamil Mroz podzielił się najnowszymi informacjami na temat kampanii „Twoja przyszłość w Brukseli” oraz działalności organizacji JCI The Heart of Europe na rzecz rozwiązania problemu bezrobocia.

Więcej informacji na:  Radio X  lub na YouTube

 

 Fotografia © Kamil Mroz

 

Poleć innym