Networking

Budujmy silne polskie marki

Już tylko dni dzielą nas od startu programu „Marki dla Polski”, stworzonego przez Grzegorza Kiszluka, redaktora naczelnego magazynu “Brief”, twórcę platformy Brief for Poland. Program zakłada wspieranie i budowanie konkurencyjności Polski oraz polskich marek w kraju i na arenie międzynarodowej. Przedsięwzięciu przyświeca idea Trójkąta Efektywności Briefu, w którym to każdemu z ramion przypisuje się zadanie: administracji – koordynację; uczelniom – transfer wiedzy; biznesowi – rolę inwestora, ale także największego beneficjenta.

Dodaj komentarz

11 lutego 2015 roku, w siedzibie Wojskowej Akademii Technicznej odbędzie się debata angażująca owe trzy przenikające się sfery w poszukiwaniu sposobów budowania silnego wizerunku Polski. Celem spotkania jest przedstawienie założeń fundacji “Marki dla Polski”, zrzeszającej biznes, naukę i administrację, dla zbudowania konkurencyjności Polski oraz polskich marek.

“Czy widzieli Państwo kiedyś billboard z napisem: ‘Jesteśmy solidnym narodem – podpisano – Niemcy’? Zapewne – nie! A jednak w naszej świadomości Niemcy są solidnym narodem. Dlaczego tak myślimy? Bo mają Siemensa, Mercedesa, Oktoberfest… ale też niezawodną drużynę piłkarską.  

A jakie – znane na całym świecie – marki mamy my, Polacy? Polska jako kraj nie potrzebuje promocji. Polska potrzebuje pokazać światu unikatowe marki, dzięki którym świat pozna naszą oryginalność i kreatywność. Takimi markami mogłyby być samochody, lodówki, ubrania, kosmetyki… ale też atrakcje turystyczne, wynalazki, uczelnie, wydarzenia – kulturalne, sportowe, ekonomiczne…” – mówi Grzegorz Kiszluk, twórca platformy Brief for Poland.

Uczestnicy debaty będą dyskutować o tym, w jaki sposób tworzyć rozpoznawalne polskie marki – w takich sektorach gospodarki jak produkcja, usługi, turystyka, inwestycje oraz nauka, sport, kultura i sztuka – oraz jaka jest rola administracji, uczelni oraz biznesu w tworzeniu tych marek. Podczas debaty omawiane będą najbardziej istotne czynniki, przyczyniające się do wzrostu rozpoznawalności i reputacji kraju oraz miejsce, jakie wśród owych czynników zajmują silne marki narodowe. Analizowany będzie także poziom zależności rozwoju turystyki, inwestycji i eksportu od rozpoznawalności i pozytywnego wizerunku Polski.

W ramach działań fundacji ma powstać “Mapa Polskich Marek” – produktów komercyjnych, turystycznych, kulturalnych, sportowych, naukowych. Mapa ta będzie wizualizacją potencjału regionów, a oznaczenie na mapie poszczególnych marek rozszerzy świadomość potrzeby budowy silnej marki Polski oraz jej wysokiej reputacji na arenie międzynarodowej. Opracowany zostanie również cykl warsztatów i seminariów o programie oraz korzyściach płynących ze współpracy w ramach Trójkąta Efektywności Briefu, pokazujących w jaki sposób podmioty takie, jak administracja publiczna, uczelnie oraz lokalny biznes mogą współtworzyć silną markę Polski. Fundacja ma też w planach wydawanie dwumiesięcznika “Brief for Poland”.

Program debaty

10.00 – 10.15 – Powitanie – gen. bryg. prof dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, Rektor WAT

10.15 – 10.30 Prezentacja – prof. Mariusz Figurski, Prorektor  WAT

10.30 – 10.45 – Prezentacja – Grzegorz Kiszluk, redaktor naczelny magazynu “Brief”

10.45 – 11.45 – I panel dyskusyjny z udziałem 6 panelistów: Administracja i jej rola w budowaniu silnego wizerunku Polski + Otwarta debata z publicznością

11.45 – 12.00 – Przerwa

12.00 – 13.00 – II panel dyskusyjny z udziałem 6 panelistów: Biznes i jego rola w budowaniu silnego wizerunku Polski + Otwarta debata z publicznością

13.00 – 14.00 – III panel dyskusyjny z udziałem 6 panelistów: Nauka i jej rola w budowaniu silnego wizerunku Polski + Otwarta debata z publicznością

14.00 – 14.15 – Podsumowanie i zakończenie debaty

Definicje:

Brief for Poland (B4P) – platforma marketingu miejsc, od 12 lat propagująca ideę Trójkąta Efektywności Briefu, tworząca unikalną w skali kraju płaszczyznę współpracy administracji publicznej, uczelni i biznesu na rzecz budowania silnych polskich marek oraz całej Polski.

Misją Brief for Poland jest wszechstronne wspieranie rozwoju polskich marek, co powoduje poprawienie stanu gospodarki, poprzez wzrost eksportu, napływ inwestorów i ich inwestycje w rozwój infrastruktury, kultury, sportu, rosnącą liczbę turystów – a w rezultacie także poprawę jakości życia Polaków. Wierzymy, że pozytywny wizerunek polskich marek to silna marka Polski.

Trójkąt Efektywności Briefu to system współpracy integrujący administrację publiczną, uczelnie i biznes. Celem integracji jest tworzenie marek, które są podstawowym warunkiem skutecznej komunikacji regionów i całego kraju.

Mapa Polskich Marek to kompilacja 16 map poszczególnych regionów, na której umiejscowimy marki komercyjne, kulturalne, turystyczne, sportowe, naukowe i inne.  To właśnie marki regionalne najskuteczniej budują pozytywny wizerunek regionów i Państw.

Relacja z debaty ukaże się na stronie: Brief

Fotografia © z archiwum Brief

 

Poleć innym