Browsing: Projekty

Dla nas, osób zwią­za­nych z FPSN, jest to nie­zwy­kłe wyda­rze­nie. Co roku, jed­nego dnia, na jed­nej sce­nie, spo­ty­kają się ucznio­wie naszych szkół. Spę­dzamy ze sobą cały dzień, pozna­jemy się, rywa­li­zu­jemy ze sobą, ale i uczymy się od sie­bie, zaprzy­jaź­niamy. Podobno nazywa się to fachowo inte­gra­cją środo­wi­ska polonijnego.

W dniach między 20 września a 20 października 2013 roku, z inicjatywy Prezesa Stowarzyszenia „Polska Ludoteka Rodzinna”, Barbary Czyżewskiej, odbył się w Europie szereg imprez czytelniczych pod wspólnym tytułem „Witamy Panie Julianie” i pod patronatem Fundacji ABC XXI wieku – Cała Polska Czyta Dzieciom, w ramach wspólnych obchodów Roku Juliana Tuwima i kampanii Cała Polonia Czyta Dzieciom.

W deszczową niedzielę 3 listopada w Centrum Cork pojawiło się bardzo dużo dzieci poprzebieranych w różne „straszne” stroje i wszystkie mówiące po polsku.

26 października w Barnowie odbył się III Hubertus dla dzieci. Pokazy jeździeckie, konkursy, cenne nagrody, pogoń za lisem, niezwykli goście i wyjątkowy wyścig kolarski o Puchar Czesława Langa – to tylko niektóre z atrakcji, których doświadczył każdy, kto w ostatnią sobotę października zawitał do Barnowa.