Browsing: Projekty

Projekt „Cała Polonia czyta dzieciom” jest częścią trwającej już ponad dziesięć lat kampanii prowadzonej przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” i ma na celu wzmocnienie działań proczytelniczych w środowiskach polonijnych na świecie. Do udziału w projekcie zakwalifikowano ponad 60 osób z placówek i organizacji polonijnych z dziewięciu krajów: Austrii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Włoch i Stanów Zjednoczonych.

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” kontynuuje realizację projektu „Cała Polonia czyta dzieciom” skierowanego do środowisk polonijnych i polskich szkół za granicą.

Projekt PAD to pierwszy na skalę międzynarodową uniwersytet dzieci prowadzony przez dzieci, gdzie Młodzi Naukowcy z całkowitą swobodą wybierają obszar swoich zainteresowań badawczych.