Projekty

Projekt „Cała Polonia czyta dzieciom”

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” kontynuuje realizację projektu „Cała Polonia czyta dzieciom” skierowanego do środowisk polonijnych i polskich szkół za granicą.

Dodaj komentarz

Współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych projekt „Cała Polonia czyta dzieciom” jest częścią trwającej już ponad dziesięć lat kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” i ma na celu wzmocnienie działań proczytelniczych w środowiskach polonijnych na świecie. Do udziału w projekcie zakwalifikowano ponad 60 osób z placówek i organizacji polonijnych z dziewięciu krajów: Austrii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Rozpoczęte w marcu działania projektowe potrwają do października bieżącego roku. Pierwsze działania objęły czteromiesięczny merytoryczny kurs e-learningowy „Wychowanie przez czytanie” oraz  internetowe szkolenie w zakresie narzędzi i metodologii prowadzenia kampanii czytania („know-how”), podczas, którego zostały zorganizowane konsultacje online z ekspertami i pracownikami Fundacji, najprężniej działającymi Koordynatorami kampanii czytania w Polsce oraz polskimi pisarzami literatury dziecięcej. Tak przygotowani Koordynatorzy polonijni rozpoczęli w swoich placówkach imprezy czytelnicze i prezentacje edukacyjne dla rodziców i nauczycieli, m.in. na temat roli języka i literatury w rozwoju dziecka.

Pierwsze imprezy czytelnicze przeprowadzono już w szkołach i ośrodkach polonijnych w Nowym Jorku, Chicago, Bristolu, Madrycie i Barcelonie. Wkrótce odbędą się kolejne w Campiglia dei Berici, Udine, Neapolu, Savignano sul Panaro, Bergen, Tuluzie, Den Hagg, Clonmel i Dundalk.

W wybranych imprezach czytelniczych biorą również udział Irena Koźmińska, Prezes Fundacji oraz Elżbieta Olszewska, Dyrektor Programowy Fundacji, a także polscy autorzy książek dla dzieci. Projekt  jest przygotowaniem do uruchomienia na dużą skalę adresowanego przede wszystkim do szkół polskich za granicą programu „Cała Polonia czyta dzieciom”. Pierwszymi Koordynatorami programu staną się uczestnicy projektu.

„Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” od kilku lat współpracuje z ponad 30 zagranicznymi placówkami i organizacjami polonijnymi, w których działają Koordynatorzy i Liderzy kampanii czytania. Od dawna sygnalizowali oni pilną potrzebę dodatkowych działań promujących czytanie i zwracali się do Fundacji z prośbą o szkolenia, materiały edukacyjno-promocyjne i książki w języku polskim” – mówi Joanna Górska, Koordynator projektu „Cała Polonia czyta dzieciom”.

W minionych latach Fundacja czynnie wspomagała uruchomienie kampanii czytania w kilku krajach: w Czechach (Celé Česko čte dětem), w Słowacji (Celé Slovensko čita deťom) i na Litwie (Visa Lietuva skaito vaikams). Zorganizowane w Cieszynie (2008), Ostrawie (2011) i Wilnie (2012) konferencje edukacyjne nt. roli głośnego czytania w wychowaniu dziecka i nauczania wartości moralnych, podczas których wystąpiły Irena Koźmińska, Prezes Fundacji, i Elżbieta Olszewska, Dyrektor Programowy Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, wywołały bardzo duży oddźwięk wśród uczestników – przedstawicieli placówek polskich i zagranicznych. Ponad 7-letnia współpraca z czeską Fundacją „Celé Česko čte dětem, prowadzoną przez p. Ewę Katruszak, zaowocowała w czerwcu 2011 roku zorganizowaną wspólnie – przy wsparciu Unii Europejskiej – Inauguracją I Międzynarodowego Tygodnia Czytania Dzieciom w polskim i czeskim Cieszynie. Z polskiej inicjatywy została też wtedy podpisana proklamacja programu „All of Europe Reads to Kids” i odbył się „okrągły stół” reprezentantów krajów europejskich, którzy zainteresowani byli rozpoczęciem u siebie działań czytelniczych na wzór polskiej kampanii czytania. Także Fundacja Małego Księcia działająca przy Wydziale Konsularnym Ambasady Polskiej RP w Wilnie promuje fundacyjne programy „Czytające szkoły” i „Czytające przedszkola” wśród placówek polskich na Litwie.

 

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, założona w grudniu 1998 roku, wspiera zdrowie psychiczne, umysłowe i moralne dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne i promocyjne. W 2001 r. Fundacja zainaugurowała kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom”, która uświadamia społeczeństwu, jak ogromne znaczenie ma głośne czytanie dziecku od urodzenia dla jego wszechstronnego rozwoju. Fundacja realizuje wiele dużych przedsięwzięć m.in. coroczny Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, konferencje oraz warsztaty edukacyjne z cyklu „Mądre Wychowanie”, m.in. na temat potrzeb emocjonalnych dzieci, wychowania przez czytanie i nauczanie wartości. W trosce o jakość kultury młodego pokolenia Fundacja inicjuje projekty literackie, takie jak wydana wspólnie z tygodnikiem Polityka 23-tomowa kolekcja książek „Cała Polska czyta dzieciom”, czy Konkursy literackie im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży. W 2012 r. Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” uruchomiła Internetowy Uniwersytet Mądrego Wychowania oferujący m.in. z kursy e-learningowe na temat czytania i nauczania wartości.

 

Źródło: Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”

Poleć innym