Browsing: Ludzie sztuki

Obcując ze sztuką, zapewne niejednokrotnie zastanawialiśmy się nad tym, kto stoi po drugiej stronie płótna. Plątanina kresek i linii, mikrokosmos fikcji malarskiej musi być przecież odbiciem twórcy? Jeśli przyjąć za pewnik, że sztuka jest przepustką do zozumienia świata artysty, twórczość Ewy Malijewskiej w najdoskonalszy sposób potwierdza tę tezę.

„Miasta, które zainwestowały w kulturę osiągnęły więcej sukcesów gospodarczych niż te, które zainwestowały tylko w samochody i lotniska. W społeczeństwie opartym na wiedzy, wiele innowacji – jeśli ujmiemy je w kategoriach ekonomicznych – zależy od kreatywności.” /Helga Truepel, MEP, październik 2012/

Pełen życzliwości uśmiech, nienaganna elegancja, urok, zarazem wyraźnie wyczuwalna powściągliwość. Przy fortepianie, z batutą czy w towarzystwie muzycznych znakomitości, zawsze tak samo czarujący. W żywiole pracy permanentnie skoncentrowany, srogi, dystyngowany i niedostępny. Takim pozostał Witold Lutosławski w pamięci tych, którzy znali go tylko z fotografii. Tym którzy znali go osobiście w pamięć zapadło uczucie nobilitacji, jakiego doznawali obcując z nim.