Browsing: Historia Polski

Legenda mówi o Żydach, którzy w średniowieczu uciekali przed prześladowaniami doznawanymi w Europie Zachodniej. Szukając bezpiecznego schronienia wędrowali na wschód. Kiedy dotarli do Polski, ptaki w lasach świergotały „Po-lin! Po-lin!” Wędrowcy przetłumaczyli to z hebrajskiego i pojęli, że ptaki chcą im powiedzieć „Tu spocznijcie!”… Opowieść ta stała się inspiracją dla twórców Muzeum Historii Żydów Polskich, a słowo „Polin” którym Żydzi określają Polskę zostało wybrane na jego nazwę.

29 lipca 2014 r. w centrum Berlina na Niederkirchnerstraße 8 została otwarta wystawa „Powstanie Warszawskie 1944”. Honorowy patronat nad wystawą objęli prezydenci Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec – Bronisław Komorowski i Joachim Gauck.

Przedstawiciele służb wywiadowczych Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i USA uczcili w Warszawie 75-lecie przekazania aliantom przez polski wywiad kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. W uroczystości wzięli także udział weterani Armii Krajowej i krewni osób zasłużonych dla odkodowania Enigmy.