Inwestycje

Chińskie miasto Zhuhai współpracuje z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisała bezterminową umowę o współpracy z chińskim miastem Zhuhai. Cel – intensyfikacja współpracy gospodarczej pomiędzy Pomorską Strefą i Zhuhai, zwłaszcza w zakresie wymiany handlowej, wspierania innowacyjnych przedsięwzięć i wsparcia napływu inwestycji bezpośrednich do obu regionów.

Dodaj komentarz

Umowa oparta jest o istniejącą silną synergię branż, m.in. przemysłu elektronicznego, energetycznego, informatycznego, biofarmaceutycznego, poligraficznego i produkcji jachtów. Firmy chińskie, zainteresowane nawiązaniem bliskiej współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną to m.in. Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, Singyes Solar, Yintong Energy, Hua Bo Tech. – Wszystkie te firmy upatrują we współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną szansy wejścia na rynki europejskie – zauważyła prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Teresa Kamińska. – Ze strony Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mamy też możliwości współpracy na przykład ze strony innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. Jest gotowa kompleksowa oferta.

Realizacja umowy ułatwi i zwiększy przepływ towarów pomiędzy Polską (Unią Europejską) a Chinami, poprzez istotne wzmocnienie roli portów morskich na Pomorzu i w Zhuhai – port Gaolan jest głównym węzłem portowym nadmorskich obszarów Chin.

Do sygnowania umowy doszło 21 grudnia w należącym do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Bałtyckim Porcie Nowych Technologii w Gdyni. Umowa jest kontynuacją porozumienia partnerskiego zawartego w 2011 r. w Zhuhai.

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Fotografia © PAIiIZ

Poleć innym