Polecane usługi

Coaching międzykulturowy – wyzwanie dla współczesnego świata

Czym jest coaching? Często słyszymy o coachingu, ale nie wiemy, na czym polega i jakie moglibyśmy mieć z niego korzyści. Dlatego warto go poznać, aby móc się przekonać, czy jest on właśnie dla Ciebie.

Dodaj komentarz

Coaching to metoda wpierania rozwoju realizowana w formie cyklu spotkań coacha z klientem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań i stosowanie coachingowych narzędzi i ćwiczeń rozwojowych, wspiera klienta w wyznaczaniu ważnych dla niego celów. W procesie tym klient odkrywa swój indywidualny potencjał i zasoby, niezbędne do realizacji wybranych celów oraz opracowywania i wdrażania konkretnych działań i zmian.

Dzięki coachingowi klient staje się mocniejszy, łatwiej podejmuje decyzje, odważnie wdraża zmiany, gotowy jest na przyjęcie porażek i odpowiedzialność za własne wybory. Umiejętnie wyciąga wnioski i konsekwentnie dąży do celu, a dzięki temu poprawia się jego komfort życia.

Umawiając się na coaching powinieneś zawsze oczekiwać trwałej zmiany, ale odpowiedzialność za cały proces leży zarówno po stronie coacha, jak i klienta.

Czym jest coaching międzykulturowy?

Współczesny świat jest otwarty, pracujemy na różnych zakątkach kuli ziemskiej, poznajemy nowe kultury i religie, obserwujemy odmienne zachowania. Dziwimy się, oburzamy, inaczej odczuwamy. Nie zawsze jest to łatwe. Jak zatem radzić sobie w nowych realiach za granicą, rozumieć innych ludzi, nauczyć się tolerancji, wzmocnić zaufanie, budować postawę szacunku i zrozumienia? W tym trudnym procesie może pomóc coaching międzykulturowy, który jest wyzwaniem dla współczesnego świata.

Coaching międzykulturowy jest idealnym wsparciem indywidualnego rozwoju umiejętności współpracy zarówno z zagranicznymi partnerami biznesowymi, współpracownikami, jak i pracownikami. Jest to także doskonała metoda wsparcia w rozwoju dla osób planujących podróże.

Coaching międzykulturowy z reguły skierowany jest do zarządów organizacji, pracowników i wolontariuszy oddelegowanych do realizacji zadań za granicą. Pozwala zrozumieć różnice kulturowe, religijne, społeczne i mentalne, mające znaczenia dla skutecznej realizacji planowanego przedsięwzięcia.

W procesie socjalizacji odgrywamy określone role społeczne, a to oznacza, że jesteśmy częścią zbiorowości, przystosowujemy się, uczymy się zachowań według określonych norm i wzorców kulturowych. W wyniku tego procesu przyjmujemy za własne narzucane nam postawy i poglądy, co wzmacnia w nas zjawisko oceny odmienności. Dlatego też trudno odnaleźć się nam w odmiennych kulturach, inaczej myślimy, wyrażamy siebie.

Różnice kulturowe wpływają na niemalże każdy obszar funkcjonowania człowieka. Wpływają na postrzeganie ról społecznych, na postawy, organizację pracy, rozumienie systemu społecznego a przede wszystkim na komunikację. Dotyczy to także komunikacji w organizacji, co może rodzić konflikty, wzmagać stres, tworzyć bariery międzyludzkie.

Dzięki coachingowi międzykulturowemu możemy  przede wszystkim zrozumieć odmienność, a dzięki temu wzmocnić i rozwinąć własne kompetencje w zakresie komunikacji, asertywności, tolerancji. Ma to kluczowy wpływ przede wszystkim na sukces organizacji międzynarodowej, która tworzy oddziały na całym świecie, jak też dla osób, które z innych powodów niż zawodowe funkcjonują w obcej kulturze.

Skupiając się na adaptacji różnic kulturowych wpływamy bezpośrednio na jakość życia. Świat jest jeden, ale żeby w pełni to odczuwać trzeba  go zrozumieć.

 

Strona autora: Eliza Taworska

Fotografia © Eliza Taworska

Poleć innym