Turystyka

Coraz więcej turystów zagranicznych przyjeżdża do Polski

Liczba turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski, według badań Instytutu Turystyki i Active Group w 2012 r., oszacowana została na około 14.8 mln, czyli o 11% więcej niż w 2011r. Udział branży turystycznej w PKB w 2012 r. wyniósł 6% i był najwyższy od 2007 r.

Dodaj komentarz

Największy udział w tej liczbie mieli turyści z Niemiec (32.4%), Ukrainy (13.5%), Białorusi (10.8%), Rosji (4.5%), Litwy (4.1%) oraz Wielkiej Brytanii (3.3%). Analizy pokazują, że tzw. „efekt barceloński” jest silniejszy od zakładanego, a liczba turystów w kolejnych latach będzie się zwiększać. Dzięki pozytywnym opiniom gości i zagranicznych mediów, znacznie poprawił się wizerunek naszego kraju na arenie międzynarodowej. Polska odnotowała w tym roku najwyższy wzrost wartości marki międzynarodowej wśród 100 badanych krajów.

 

Źródło: PAIiIZ

Fotografia © Anna Karahan

Poleć innym