Turystyka

Częściowa zmiana rozkładu jazdy pociągów Kolei Mazowieckich

W związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od 12 marca do 10 czerwca 2017 r. zmieni się rozkład jazdy pociągów Kolei Mazowieckich. Rozpoczną się prace związane z remontem na odcinku Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki oraz modernizacja odcinka Warszawa Gdańska – Warszawa Zachodnia peron 8. Kolejny etap prac modernizacyjnych rozpocznie się na liniach nr 6, Warszawa – Małkinia oraz nr 8, Warszawa – Radom.

Dodaj komentarz

W związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od 12 marca do 10 czerwca 2017 r. zmieni się rozkład jazdy pociągów Kolei Mazowieckich. Rozpoczną się prace związane z remontem na odcinku Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki oraz modernizacja odcinka Warszawa Gdańska – Warszawa Zachodnia peron 8. Kolejny etap prac modernizacyjnych rozpocznie się na liniach nr 6, Warszawa – Małkinia oraz nr 8, Warszawa – Radom.

Linia nr R1 Warszawa – Skierniewice

4 maja rozpocznie się pierwszy etap prac związanych z remontem odcinka Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki. Zamknięty zostanie tor nr 1 w układzie dalekobieżnym, w związku z czym pociągi dalekobieżne będą kursowały po jednym czynnym torze oraz po torach podmiejskich. Spowoduje to zmianę  godzin kursowania pociągów podmiejskich, ale żadne połączenia nie zostaną odwołane.

Linia nr R6 Warszawa – Małkinia

14 kwietnia rozpocznie się kolejny etap modernizacji linii E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok. Prace będą prowadzone na odcinku Łochów – Małkinia i ruch pociągów pomiędzy tymi stacjami będzie odbywał się po jednym czynnym torze. W związku z powyższym, zmianie ulegną godziny kursowania części pociągów, a niektóre z nich będą odwołane na ww. odcinku. W zamian zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

Linia nr R8 Warszawa – Radom

Na linii wciąż trwa modernizacja, utrudnienia będą podobne do tych występujących obecnie:

  • część pociągów będzie odwołana,
  • niektóre pociągi będą kursowały w skróconej relacji,
  • pociąg „Radomiak” będzie kursował trasą okrężną przez CMK,
  • za odwołane pociągi na odcinku Czachówek – Góra Kalwaria będzie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

Dodatkowo informujemy, że z uwagi na konieczność wykonania przez PKP PLK S.A., dodatkowych prac, od 10 kwietnia ruch pociągów na odcinku Warszawa Okęcie – Piaseczno będzie się odbywał po jednym torze, co spowoduje zmniejszenie ilości połączeń na tym odcinku.

Linia nr R9 Warszawa – Działdowo

W związku z rozpoczynającą się modernizacją linii, ruch pociągów zostanie wstrzymany na odcinku Warszawa Gdańska – Warszawa Zachodnia p.8. Obecnie trwają uzgodnienia z Zarządem Transportu Miejskiego dotyczące zasad honorowania biletów w środkach transportu ZTM. Ruch pociągów na Moście Gdańskim w dalszym ciągu będzie odbywać się po jednym czynnym torze. W godzinach wczesnoporannych oraz późnowieczornych w wybrane dni, część pociągów będzie miała zmienione godziny kursowania w związku z prowadzonymi pracami utrzymaniowymi infrastruktury kolejowej.

Linia nr R31 Sierpc – Kutno

W dniach 10-30 kwietnia ruch pociągów zostanie wstrzymany z powodu prac utrzymaniowo-naprawczych. W zamian będzie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa.

Na pozostałych liniach rozkład jazdy pociągów nie ulegnie większym zmianom.

 

Szczegółowy rozkład jazdy pociągów oraz autobusów komunikacji zastępczej jest dostępny na stronie Kolei Mazowieckich w zakładce: Tabele rozkładów jazdy

 

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego Koleje Mazowieckie

Fotografia © Anna Karahan

Poleć innym