Inwestycje

Debata „Go Global: Go Turkey 2015”

Polskie firmy coraz odważniej wychodzą za granicę. Wobec aktualnej sytuacji geopolitycznej wiele z nich musi myśleć o zdefiniowaniu nowych kierunków eksportowych. Alternatywą jest Turcja, której społeczeństwo bogaci się z roku na rok, a gospodarka szybko rośnie. To wnioski płynące z debaty „Go Global: Go Turcja” z udziałem wiceprezes PAIiIZ Moniki Piątkowskiej. Spotkanie, zorganizowane przez dziennik Rzeczpospolita, odbyło się 10 marca w Warszawie.

Dodaj komentarz

Turcja może stać się bardzo perspektywicznym miejscem dla inwestycji oraz sprzedaży dóbr i usług. Gospodarka rośnie w tempie, którego mogą pozazdrościć państwa Unii Europejskiej, radykalnie zmniejszono wielkość deficytu budżetowego, zredukowano dług publiczny, a agencje ratingowe podnoszą wiarygodność państwowych obligacji.

Uczestnicy panelu „Gospodarka. Turcja 2020 – dlaczego warto tam być” rozmawiali na temat szans, jakie stoją przed polskimi przedsiębiorcami planującymi współpracę gospodarczą z Turcją, o tym jak robić biznes nad Bosforem oraz jak odnaleźć się na tym dynamicznie rozwijającym się rynku.

– Turcja to duży rynek, a przede wszystkim bliski, w odległości zaledwie dwóch godzin lotu z Polski – podkreśliła wiceminister sprawa zagranicznych Katarzyna Kacperczyk. – Nie tylko bliski geograficznie, ale też kulturowo – dodała wiceprezes PAIiIZ Monika Piątkowska. – Silne więzi łączą nas już od 600 lat. Te sześć wieków wspólnych relacji dyplomatycznych ma ogromne znaczenie w biznesie – zauważyła wiceprezes.

Struktura demograficzna Turcji jest unikalna w skali Europy – Jedna czwarta obywateli nie przekroczyła piętnastego roku życia, a połowa nie ukończyła trzydziestu lat. – Do wielu atutów inwestycyjnych Turcji należy młoda i wykwalifikowana kadra, duży rynek wewnętrzny, realizacja wielkich projektów energetycznych oraz bogata oferta zachęt inwestycyjnych – wymienił radca handlowy Ambasady Turcji w Warszawie, Koray Akgüloğlu.

Wiceprezes Monika Piątkowska przedstawiła potencjalne obszary dwustronnej współpracy biznesowej, m.in. sektor budowlany, chemiczny, kosmetyczny, maszynowy oraz nowoczesnych usług dla biznesu. – Dla polskich firm pierwszym krokiem we współpracy z Turcją jest eksport. Naturalnym krokiem numer dwa mogą być inwestycje – powiedziała wiceprezes.

W debacie uczestniczyli przedstawiciele MSZ, ambasady Turcji w Polsce, polskich i tureckich organizacji biznesowych, jak również krajowych firm, które już są obecne w Turcji: Asseco South Eastern Europe, Famur S.A., Selena FM S.A., Grupa Azoty – Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. GK AC SA; Maspex Wadowice, EBS sp. z o.o. i Rafako S.A. GK.

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw ZagranicznychPolska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Fotografia © MSZ

Poleć innym