Migracja

Donald Tusk szefem Rady Europejskiej

Wyznacza kierunki działania, zapewnia przygotowanie i ciągłość prac Rady Europejskiej, przewodniczy posiedzeniom szefów unijnych państw i przekazuje Parlamentowi Europejskiemu sprawozdania z ich spotkań – to najważniejsze zadania przewodniczącego Rady Europejskiej. 1 grudnia funkcję tę objął Donald Tusk.

Dodaj komentarz

– Przychodzę do Brukseli z kraju, który głęboko wierzy w sens zjednoczonej Europy. 80 proc. moich rodaków głęboko wierzy w sens Unii Europejskiej i nie szuka alternatywy –Donald Tusk mówił tuż po wyborze na nowego przewodniczącego Rady Europejskiej. Dodał, że „polskie dziedzictwo oraz doświadczenie mogą stać się istotnym źródłem energii, której Unia Europejska potrzebuje”.

Funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej ustanowił Traktat z Lizbony w 2009 roku. Jeszcze w tym samym roku na pierwszego szefa Rady został desygnowany Belg Herman Van Rompuy, który sprawował swój urząd do 30 listopada 2014 roku.

Rada Europejska wybiera przewodniczącego kwalifikowaną większością głosów na 2,5-letnią kadencję, która może zostać jednokrotnie przedłużona.

Unijni przywódcy wybrali Donalda Tuska na to stanowisko 30 sierpnia 2014 roku. Polski premier został także mianowany przewodniczącym szczytów państw strefy euro.

Przed Traktatem z Lizbony funkcję Przewodniczącego, kierującego obradami Rady, pełnił szef państwa, które rotacyjnie sprawowało półroczną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

Rada Europejska – instytucja której pracami pokieruje Donald Tusk – wskazuje ogólny kierunek działań politycznych Unii Europejskiej i określa jej priorytety.

W skład Rady, poza przewodniczącym, wchodzą szefowie państw lub rządów państw członkowskich, a także przewodniczący Komisji Europejskiej. W pracach Rady Europejskiej uczestniczy wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa – obecnie funkcję tę sprawuje Włoszka Federica Mogherini.

Rada zbiera się przynajmniej dwa razy w ciągu sześciu miesięcy. Jednak przewodniczący może zwołać nadzwyczajne posiedzenie, jeśli wymaga tego sytuacja. Tak było w na przykład w przypadku konfliktu na Ukrainie. W tej sprawie Rada zbierała się kilkukrotnie w ostatnich miesiącach.

Instytucja ta zwykle podejmuje decyzje w drodze konsensusu. W niektórych przypadkach podejmuje decyzje jednogłośnie lub kwalifikowaną większością głosów, zależnie od tego, co w danej sprawie mówi traktat.

Zwykle Rada Europejska spotyka się w Brukseli w budynku „Justus Lipsius”.

Radę Europejską utworzono w 1974 roku jako nieformalne forum dyskusji między szefami państw i rządów. Jednak szybko stała się organem ustalającym cele Unii we wszystkich dziedzinach jej działalności. Formalny status zyskała dzięki traktatowi z Maastricht z 1992 roku, w którym jej funkcję zdefiniowano jako „dawanie Unii impulsów niezbędnych do rozwoju oraz określanie ogólnych politycznych kierunków tego rozwoju”.

Wraz z wejściem w życie traktatu z Lizbony 1 grudnia 2009 roku, Rada Europejska została jedną z siedmiu instytucji Unii Europejskiej.

Pierwsze posiedzenie Rady Europejskiej w swojej kadencji Donald Tusk poprowadzi 18 grudnia 2014 roku.

 

Więcej informacji na temat Rady Europejskiej można znaleźć na stronie internetowej tej instytucji: Rada Europejska

Fotografia © Mateusz Włodarczyk

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Poleć innym