Studenci

Dyplomacja, przywództwo i przyszli polscy dyplomaci. cz.I

„Kilkakrotnie słyszałem, jak obecny ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce stwierdził, że zrozumienie zagadnień z zakresu handlu, biznesu i ekonomii to jedne z najważniejszych umiejętności, których muszą nauczyć się dyplomaci”, mówi Jason Worlledge, Dyrektor Europejskiej Akademii Dyplomacji (EAD) w wywiadzie dla Link to Poland. Pierwsza część wywiadu zapoznaje nas z EAD oraz zagadnieniami przywództwa i dyplomacji.

Dodaj komentarz

Wywiad z Jasonem Worlledge- Dyrektorem Europejskiej Akademii Dyplomacji.

 

Skąd wziął się pomysł utworzenia pierwszej pozarządowej, niedochodowej Akademii Dyplomacji w Europie?

Naszym celem było utworzenie instytucji akademickiej, która pomogłaby młodym liderom przygotować się do kariery dyplomatycznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. I tak powstała „Akademia Młodych Dyplomatów”. Od 2004 roku, prawie 4000 studentów ukończyło EAD i rozpoczęło karierę w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucjach. W 2010 roku zaczęliśmy oferować programy międzynarodowe, które koncentrują się na rozwoju krajów Unii Europejskiej i polskiej polityce zagranicznej, zwłaszcza na Wschodnim Partnerstwie, na którego tworzenie Polska miała znaczący wpływ podczas swojej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Misja EAD zawsze ewoluowała wokół rozwoju przywództwa przygotowując następne pokolenia liderów na nowe wyzwania, które stawia przedz nami współczesny świat. W jej realizację zaangażowani są nie tylko młodzi polscy przywódcy, ale także światowi i międzynarodowi, gdyż jak widać, problemy rzadko dotyczą tylko jednej z zainteresowanych stron.

Bycie organizacją pozarządową oraz niedochodową pozwala EAD pozostać niezwykle elastyczną, podczas gdy nasze współczesne instytucje rządowe i uniwersyteckie wykazują tę zdolność w mniejszym stopniu. Patrzymy na aktualne wyzwania i problemy oraz opracowujemy programy szkoleniowe, które dostarczają naszym studentom aktualną wiedzę na wysokim poziomie.

 

Skąd pochodzi większość międzynarodowych studentów?

 Wielu naszych studentów pochodzi z Europy Wschodniej, krajów Partnerstwa Wschodniego, z Bałkanów, ale także z Europy Zachodniej. Polska ma bogatą historię udanego przejścia z komunizmu do systemu wolnego rynku i wprowadzenia demokracji, dlatego też kraje, które obecnie, tak  jak Polska 20 lat temu, przechodzą podobny proces, mogą się na przykładzie Polski wiele nauczyć. Państwa te chcą również czerpać wiedzę z doświadczeń Polski w interesach ze wschodnimi partnerami. Mamy też wielu polskich studentów, którzy mieszkają za granicą i biorą udział w naszych programach uważające je za wyjątkowe.

 

Kto może ubiegać się o miejsce w Akademii Dyplomacji? Jakie studia i doświadczenie decydują o przyjęciu potencjalnych studentów do Europejskiej Akademii Dyplomacji?

Szukamy przyszłych liderów, którzy są zainteresowani dyplomacją tradycyjną, polityką zagraniczną, stosunkami międzynarodowymi oraz dyplomacją handlową i gospodarczą. Wszyscy nasi uczniowie powinni uważać siebie za potencjalnych lub przyszłych liderów mogących mieć pozytywny wpływ na społeczeństwo i kraj.

 

Jakie trzy umiejętności muszą posiadać przyszli dyplomaci?

1. Szeroką wiedzę o (całym) świecie i zrozumienie jego funkcjonowania.

2. Znajomość mediów społecznościowych i nowych technologii / Dobre podejście do ludzi (Dyplomacja Publiczna);

3. Dogłębne zrozumienie zagadnień i praw rządzących biznesem i ekonomią.

Interesujące jest to, że w trakcie mojej współpracy z wieloma ambasadami i ambasadorami, bardzo często pojawiają się sugestie, by uzmysławiać  naszym studentom znaczenie biznesu w dyplomacji. Kilkakrotnie słyszałem, jak obecny ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce stwierdził, że zrozumienie zagadnień z zakresu handlu, biznesu i ekonomii to jedne z najważniejszych umiejętności, których muszą nauczyć się dyplomaci. Hillary Clinton, w trakcie swojej 4- letniej kadencji jako sekretarz stanu, była na 79 wyjazdach zagranicznych. Rozwijanie kontaktów biznesowych i pomoc amerykańskim firmom działającym zagranicą były częstym powodem tych służbowych podróży. Nie tylko USA, ale większość krajów uważa dyplomację handlową i ekonomiczną za elementy holistycznej polityki zagranicznej.

 

W jaki sposób można opisać unikalną metodykę zastosowaną przez EAD do rozwijania praktycznych umiejętności przyszłych dyplomatów?

Wszystko zaczyna się od trenerów z ogromnym doświadczeniem praktycznym i zdolnościami do przekazywania wiedzy uczniom. Metodyka ta jest w miarę możliwości, praktyczna i interaktywna. Oznacza to różne przypadki, symulacje i dyskusje z innymi uczestnikami, radzenie sobie z trudnymi tematami, założeniami i stereotypami. Zadajemy naszym uczniom trudne pytania i oczekujemy od nich tego samego.

 

 

Europejska Akademia Dyplomacji (EAD) jest pierwszą pozarządową, non- profit Akademią Dyplomacji w Europie, z misją kształtowania, wyostrzania i inspirowania nowego pokolenia światłych liderów. Więcej informacji na stronie: EDA

Fotografia © Europejska Akademia Dyplomacji

 

Poleć innym