Szkoła Liderów

Edu Rewolucje 2015, czyli Letnia Szkoła Liderów Nowoczesnej Edukacji

Rewolucja w nauczaniu, czyli zapoznanie się z nowymi, kreatywnymi metodami nauczania, nawiązanie współpracy między placówkami europejskimi to tylko niektóre wartości jakie za sobą niosło Szkolenie Liderów Polonijnych w Folwarku Badowo pod Warszawą. Tak w skrócie można podsumować tygodniowe warsztaty w sierpniu 2015.

Dodaj komentarz

Sama forma szkolenia była dość nietypowa, gdyż uczestnicy mieli okazję wzięcia udziału w plenerze artystyczno-edukacyjnym mającym na celu podniesienie kompetencji nauczycielskich.

Do projektu zostali zaproszeni nauczyciele polonijni oraz animatorzy kultury aktywni w swoich środowiskach lokalnych. Pod Warszawą spotkali się nauczyciele oraz animatorzy z Włoch, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Irlandii Pólnocnej, Francji i Ukrainy w celu wymiany doświadczeń oraz podniesienia swoich kompetencji dydaktyczno-wychowawczych.

Program warsztatów był niezwykle urozmaicony – uczestnicy wzięli udział w zajęciach z muzykoterapii, bajkoterapii, arteterapii, wasztatach psychologicznych, zajęciach folkowych, pokazach filmów edukacyjnych i wielu innych formach doskonalenia zawodowego.

Zajęcia prowadzili wybitni pedagodzy, artyści:

Iwona Pietrzak – Prezes Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki Kamienica 56 w Łodzi. Promotor sztuki, organizator wielu imprez kulturalnych, aktywnie działający animator kultury, rękodzielnik, społecznik,
Katarzyna Szpilkowska – absolwentka ASP, ilustratorka, od lat zajmująca się książką artystyczną tzw. bookartem,

Sława Tarkowska – aktorka, pełna scenicznej pasji absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku; współtwórczyni teatrów K3 i Pod Orzełkiem, Małe Mi Katarzyna Kieszkowska – psycholog, psychoterapeuta,

Edyta Cieślik Moczek – artystka, edukator sztuki, animator kultury, arteterapeuta, nauczyciel, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę. Autorka projektów artystycznych, twórczych i edukacyjnych. Prowadząca warsztaty w utworzonym przez siebie Skansenie „Niebowo” oraz innych ośrodkach w kraju,

Małgorzata Kronenberger – dr n. med. ze specjalnością w dziedzinie muzykoterapii, mgr sztuki, muzyk i pedagog. Certyfikowana masażystka dźwiękiem mis i gongów wg metody Petera Hessa. Instruktor Masażu Dźwiękiem I° i II° oraz KLIK praca z dźwiękiem w grupach z dziećmi metody rozładowywania napięć,

Agnieszka Urban – certyfikowana masażystka dźwiękiem wg metody Petera Hessa, prowadzi koncerty i kąpiele w dźwiękach mis, gongów i innych instrumentów oraz zajęcia z dziećmi „Dźwięk w pedagogice” – zabawa i uczenie się wszystkimi zmysłami

i Łukasz Tchórzewski – certyfikowany masażysta dźwiękiem wg metody Petera Hessa, muzyk, autor tekstów, publicysta.

 

Projekt Edu Rewolucje został współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”

 

Autor tekstu: Monika Pochylska

Fotografia © Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki Kamienica 56 w Łodzi

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki Kamienica 56 

Poleć innym