Biznes

Eksport – motor napędowy polskiej gospodarki

Czy polski model eksportu jest skuteczny? Jak na polski handel zagraniczny wpłynął umowy dwustronne UE z USA i Japonią? Czy polskie firmy wykorzystają możliwości biznesowe na nowych rynkach zbytu, jak Afryka? Kwestie te poruszyli przedstawiciele instytucji rządowych i polskich firm podczas Forum Zmieniamy Polski Przemysł. W debacie udział wzięła członek Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Monika Piątkowska.

Dodaj komentarz

Dane na temat eksportu polskich towarów są bardzo optymistyczne. Narodowy Bank Polski szacuje, że wartość eksportu w grudniu wzrosła aż  o 10,6% względem ubiegłego roku. Analitycy twierdzą, że eksport do 2020 roku sukcesywnie powinien rosnąć w tempie 8-10%. Podczas forum Zmieniamy Polski Przemysł paneliści byli zgodni co do tego, że nie tylko eksport, ale również inwestycje oraz popyt wewnętrzny będą głównymi motorami napędowymi polskiego wzrostu gospodarczego.

Katarzyna Kacperczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, podkreśliła rosnące znaczenie polskich przedsiębiorców inwestujących na rynkach pozaeuropejskich. Zwróciła ona uwagę na to, że potrzebne jest stworzenie kompleksowego systemu finansowania polskich inwestycji i eksportu. Bazując na wieloletnim doświadczeniu polskich managerów oraz implementując nowe technologie, polskie firmy śmiało konkurują z zagranicznymi przedsiębiorstwami w walce o nowe rynki. Dodatkowo atrakcyjność cenowa połączona z wysoką jakością oferowanych produktów i usług wielokrotnie doprowadziły do realizacji inwestycji w wybranych państwach.

Konferencja, zorganizowana przez Grupę PTWP, odbyła się 17 lutego w hotelu Sheraton.

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Poleć innym