Ośrodki i centra naukowe

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej

19 października 2015 Uniwersytet Warszawski otwiera nowe Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej (ECEG) w Chęcinach.

Centrum powstało w niecce dawnego kamieniołomu, w bezpośrednim sąsiedztwie najstarszych skał występujących w Polsce na powierzchni Ziemi, liczących ponad 500 milionów lat. To wyjątkowy obszar pod względem geologicznym, bo jedną nogą można stać w triasie, a drugą w dewonie.

Dodaj komentarz

Budowa Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach rozpoczęła się w zeszłym roku i trwała zaledwie 11 miesięcy. W celu realizacji tego przedsięwzięcia Uniwersytet Warszawski zawiązał konsorcjum z jednostkami samorządowymi: Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Starostwem Powiatowym w Kielcach i Gminą Chęciny. W 2011 roku pozyskano dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości ponad 26 mln zł przy całkowitym koszcie projektu wynoszącym 30 864 299 zł. Gmina Chęciny przekazała Uniwersytetowi Warszawskiemu na potrzeby inwestycji 5,5 hektara terenu położonego w nieczynnym kamieniołomie na górze Rzepka, nieopodal Zamku Królewskiego w Chęcinach.

Dzięki realizacji projektu powstał zintegrowany kompleks pięciu obiektów, w 90 % zasilanych z odnawialnych źródeł energii: ciepła Ziemi oraz energii słonecznej. Centrum spełniać będzie  uzupełniające się funkcje: dydaktyczną, badawczo-rozwojową, konferencyjną oraz pobytową.

W budynku głównym usytuowana jest sala audytoryjna oraz zaplecze socjalne, stołówka, recepcja. W budynku laboratoryjnym znajdują się pracownie dydaktyczne i laboratoria, m in. chemiczne, mikroskopowe, komputerowe, geofizyczne, kartowania geologicznego i  hydrogeologiczne. Trzy pozostałe – to budynki hotelowe – na potrzeby kursów terenowych oraz jako zaplecze dla organizowanych konferencji. Łącznie Centrum dysponuje ok. 6500 m kwadratowych klimatyzowanej powierzchni, 300 miejscami konferencyjnymi (240 miejsc w sali głównej i 60 w sali kameralnej) oraz 170 miejscami hotelowymi.

Studenci Wydziału Geologii już od dawna odwiedzają Góry Świętokrzyskie. Po ukończeniu pierwszego roku mają do odbycia obowiązkowe praktyki terenowe.

W Górach Świętokrzyskich jest najwięcej kamieniołomów w przeliczeniu na kilometr kwadratowy powierzchni. Kamień służy nam jako materiał budowlany już od średniowiecza. Ślady jego wydobycia widoczne są na niemal każdej górze w rejonie świętokrzyskim – mówi dr Piotr Ziółkowski, geolog i jednocześnie pełnomocnik rektora ds. inwestycji w Chęcinach.

W czasie praktyk studenci codziennie rano razem z prowadzącym wyruszają w teren w poszukiwaniu informacji geologicznych. Tam, gdzie odsłonięcia wychodzą na powierzchnię Ziemi – badają skamieniałości. Wyposażeni w młotki, gwoździe, scyzoryki, aluminium, miedź albo kwas solny uczą się określać właściwości fizyczne skał: ich typ, wiek oraz twardość. Na podstawie tego, co widzą na wierzchu, potrafią ustalić, co może być pod jej powierzchnią.

Z tej geologicznej bazy naukowej korzystać będą teraz nie tylko studenci i pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego. Centrum otwarte będzie dla gości z innych uczelni polskich i zagranicznych. ECEG planuje również organizacje warsztatów geologicznych dla dzieci i młodzieży szkolnej.

 

Źródło: Uniwersytet Warszawski

Video © Kaizen Media

Fotografia © Anna Karahan

Poleć innym