Studia w Polsce

Finał konkursu Teraz Polska Promocja – nasz patronat medialny

5 grudnia 2013r. w Sali NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się Konferencja „Polskie Puzzle. Warto być Made in Poland” w czasie, której dyskutowano o tym, jaką Polskę pokazywać Polakom i jak opowiadać o Polsce światu

Dodaj komentarz

Podczas konferencji zaprezentowane zostały najnowsze kampanie promocyjne naszego kraju w Polsce i zagranicą, przygotowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki, Polską Organizację Turystyczną oraz Instytut Adama Mickiewicza. W wydarzeniu udział wziął Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki.

Konferencji towarzyszyła uroczystość wręczenia nagród VII edycji konkursu prac magisterskich „Teraz Polska Promocja”. Tegoroczna edycja konkursu zebrała rekordową liczbę zgłoszeń – aż 124 prace magisterskie! O wysokim poziomie merytorycznym świadczy fakt, że wszystkie nagrody konkursowe zostały przyznane. Aż 16 laureatów odbierze dyplomy!

Zainteresowanie konkursem „Teraz Polska Promocja” pokazuje, że młodzi ludzie doskonale zdają sobie sprawę ze znaczenia działań promocyjnych dla wzmacniania pozycji Polski w różnych obszarach. Konkurs prac magisterskich organizowany przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” przy współpracy PAZIiIZ, PARP i POT, ma już siedem lat. Przez ten czas zgłoszono 423 prace i wyłoniono 73 laureatów.

Konferencję zorganizowła Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, natomiast patronami medialnymi gali są: TVP Info, PAP Nauka w Polsce, proto.pl, Link to Poland, Radio Kampu i studia.net.

 

Laureaci VII edycji konkursu „Teraz Polska Promocja”:

Nagroda główna I stopnia
Agata Krzemień

Osobowość człowieka a atrybuty marki destynacji turystycznej
Promotor: dr Małgorzata Styśko-Kunkowska
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Nagroda główna II stopnia
Piotr Szczepaniak

Konkurencyjność polskiego i niemieckiego przemysłu przetwórstwa rybnego na tle wspólnego rynku Unii Europejskiej
Promotor: prof. dr hab. Roman Sobiecki
Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Nagroda główna III stopnia
Katarzyna Groblewska

Innowacyjność gospodarki Polski na tle Unii Europejskiej
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Szapiro
Instytut Ekonometrii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Nagroda specjalna Ministra Gospodarki
Joanna Halik
Instrumenty dyplomacji gospodarczej wykorzystywane w promocji polskiej gospodarki za granicą na przykładzie działań podejmowanych na rynku Konfederacji Szwajcarskiej
Promotor: dr Bożena Pera
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Nagroda specjalna Ministra Spraw Zagranicznych
Agata Ranachowska
Branding narodowy jako sposób budowania pozycji międzynarodowej państwa. Analiza skuteczności na przykładzie Polski
Promotor: dr Justyna Nakonieczna
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski

Nagroda specjalna Ministra Sportu i Turystyki
Olena Kulykovets
Parki tematyczne i parki rozrywki – pułapki turystyczne czy nowe atrakcje w turystyce kulturowej
Promotor: dr inż. Katarzyna Gralak
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Nagroda specjalna Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Anna Nowak
Uwarunkowania, charakterystyka i perspektywy rozwoju turystyki winiarskiej na Ziemi Lubuskiej
Promotor: dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. UMK
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nagroda specjalna Ministra Rozwoju Regionalnego
Judyta Lubacha-Sember
Konkurencyjność regionu świętokrzyskiego
Promotor: dr Rafał Wisła
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Nagroda specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Łukasz Maźnica
Kulturowe uwarunkowania rozwoju miast kreatywnych oraz rozwoju lokalnego
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Hausner
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Nagroda specjalna Instytutu Adama Mickiewicza
Krzysztof Biliński
Program promocyjny Polska! Year zrealizowany przez Instytut Adama Mickiewicza jako działanie w obszarze brandingu narodowego
Promotor: prof. dr hab. Janina Fras
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski

Nagroda specjalna Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA
Artur Kowalczyk
Niekonwencjonalne sposoby finansowania rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MŚP w Polsce
Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Puławski
Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uczelnia Łazarskiego

Ze szczegółowymi informacjami na temat konkursu oraz laureatów można zapoznać się w KATALOGU przygotowanym przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

 

Źródło: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego”Teraz Polska”

Poleć innym