Nauka

„Finis coronat opus” czyli Konferencja Metodyczna Nauczycieli Polonijnych w Krajach Beneluksu

Konferencja Metodyczna Nauczycieli Polonijnych w Krajach Beneluksu dobiegła końca. Pierwszy etap tworzenia Lokalnego Ośrodka Metodycznego na kraje Holandię, Belgię i Luksemburg zamknął się konstytutywnym spotkaniem środowisk polonijnych Krajów Niderlandów. Dwudniowa konferencja obyła się w Ardenach, w Domu Polonii w Comblain-la-Tour w dniach 21-22 listopada 2015r.

Dodaj komentarz

Wiceprezes Krajowego Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, dyrektor ODNSWP Dariusz Piotr Bonisławski dokonał uroczystej inauguracji konferencji i wręczył Akt Powołania Lokalnego Ośrodka Metodycznego z siedzibą w Groningen liderkom tej placówki, Paniom Ewie Wasińskiej-Stok i Gabrieli Drwal.

Akt powołania LOMPo akcie nominacji nastąpiły prezentacje, wykłady i warsztaty zgodnie z ustalonym programem. Wiceprezes Bonisławski zapoznał uczestników Konferencji Metodycznej Nauczycieli Polonijnych  z działalnością stowarzyszenia oraz różnorodnymi projektami związanymi z współpracą z Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą, a Ojczyzną. Stowarzyszenie wypracowało już silne związki i relacje z Polonią Ameryki, Wschodu i w wielu krajów Europy. W kolejnej prezentacji, Ewa Wasińska-Stok przedstawiła założenia projektu „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli (…)”; od Akademii Liderów, poprzez wyłonienie krajów do tworzenia placówek metodycznych, aż do decyzji o powołaniu liderów i ich roli w środowisku oświatowym. W trakcie tej prezentacji wystąpiła także Elżbieta Niemczuk- Weiss, przewodnicząca Sekcji Polskiej w organizacji Levende Talen przy Uniwersytecie Amsterdamskim, która zaproponowała współpracę w tworzeniu pomostów pomiędzy organizacjami promującymi język polski. Stowarzyszeniu Levende Talen zawdzięczamy oficjalne włączenie języka polskiego w poczet języków żywych, czyli obecnych w systemie szkolnictwa w Holandii. Gabriela Baranowska, także lider LOM, omówiła stan oświaty polskich szkół w Holandii, zanalizowała statystykę, nadmieniła o specyfice szkół, podejmowanych akcjach, konkursach, inicjatywach. Na koniec usłyszeliśmy o planach na przyszłość.

Prelegentami oraz trenerami warsztatowymi Konferencji Metodycznej Nauczycieli Polonijnych byli uznani specjaliści w zakresie dwujęzyczności, wsparcia psychologicznego oraz pedagogiki. Z wyjątkowym zainteresowaniem spotkały się wykłady i warsztaty Elżbiety  Ławczys – dr językoznawstwa, logopedy, terapeuty szkoły krakowskiej oraz Faustyny Mounis – dr psychologii, psychologii klinicznej, współautorki książek dla dzieci, członka Francuskiego Stowarzyszenia Promocji Dwujęzyczności. Wystąpienia ekspertek dotyczyły dwukulturowości, bilingwizmu oraz wsparcia psychologicznego dla rodziców dzieci dwujęzycznych. W trakcie wykładów, doskonale korelujących ze sobą tematycznie, poznaliśmy sposoby na budowanie obrazu rzeczywistości, utrzymywanie relacji z dzieckiem dwujęzycznym , a także techniki wspierające budowanie systemu języka polskiego. Nieoceniona okazała się wiedza z zakresu programowania języka, a ciekawą innowacją był udział synka dr Ławczys z jego dzienniczkiem wydarzeń. Ciekawym aspektem konferencji było zaproszenie rodziców dzieci dwujęzycznych, udzielenie im wsparcia psychologicznego oraz przybliżenie metod na wspomaganie dwujęzyczności.

Relaksujące po intensywnym dniu okazały się warsztaty dr F. Maunis i dr  E. Ławczys, uświadamiające nam „język w emocjach i emocje w języku”.

Drugi dzień zajęć zdominowała dr Lucyna Bzowska. Uczestniczyliśmy w warsztatach praktycznych akcentujących metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej. Mieliśmy okazję być uczniami, doświadczyć przeróżnych zabaw, działań aktywizujących; prowadzenia zajęć w sposób atrakcyjny i efektywny. Zajęcia preferowały zabawy oparte na literze, słowie, zdaniu; ruchu i plastyce uatrakcyjniających proces edukacyjny. Rola tańca i muzyki okazuję się znakomitym środkiem wspomagającym edukację językową. Proste, różnorodne zabawy, tańce integracyjne czy praca w grupach to nieodłączny element współczesnej dydaktyki. Zajęcia dr Bzowskiej wywołały aplauz i uznanie, uczestniczek, okazały się odpowiedzią na potrzeby nauczycieli polonijnych.

W inny świat wprowadziła nas Olga Tumińska, która zaprezentowała ofertę edukacyjną Instytutu Pamięci Narodowej. Poruszająco mówiła o burzliwej historii Polski, nadmieniła o projektach „Opowiem Ci o wolnej Polsce”, „Kobiety, które przeszły piekło obozów i łagrów”, o Katyniu, pamięci narodowej. Warsztaty końcowe dotyczyły patriotyzmu, przypominały o ważnych wydarzeniach najnowszej historii, dotykały tej najczulszej struny poczucia tożsamości narodowej… Zaprezentowane gry „Znaj Znak” i „Polak Mały” zmobilizowały nas do eksponowania naszej historii w szkołach polonijnych.

Konferencja Metodyczna  w Krajach Beneluksu była dla nas ogromną dawką wiedzy, doświadczenia, profesjonalizmu, wysokich kompetencji zawodowych. Pozostawiła w nas głębokie, niezatarte wrażenia. Stała się drogowskazem, jak nauczać, dobierać metody pracy, rozumieć problemy psychologiczne i odnajdywać się w nich. Wiemy, jak doskonalić język polski, krzewić kulturę i tradycje polska, jak nie zatracić tożsamości narodowej na zasadzie „korzenie – skrzydła”.

Niezwykła była również atmosfera tego wydarzenia – pełna serdeczności, zadowolenia, uśmiechu i życzliwości oraz wdzięczności za atrakcyjny program, świetną organizację konferencji, komfortowe warunki do szkolenia.

Gorąco dziękujemy, mamy nadzieję na częstsze spotkania w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych.

Pamiętamy też, że „Kto nabywa wiedzę, pielęgnuje, a nawet bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych”    /Konfucjusz/

 

Liderzy Lokalnego Ośrodka Metodycznego na Kraje Beneluksu

Ewa Wasińska-Stok, Gabriela Baranowska

 

Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ODN w Ostródzie przy współudziale Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii i nowo powstałego Lokalnego Ośrodka Metodycznego na Kraje Beneluksu.

 

Fotografie © Lokalny Ośrodek Metodyczny na Kraje Beneluksu

Poleć innym